Wasto at makatarungan ang armadong paglaban ng mamamayang Palestino laban sa henosidyo ng Zionistang Israel!

, ,

Pinagpupugayan ng National Democratic Front of the Philippines-Batangas ang mamamayang Palestino sa kanilang papalakas na armadong paglaban para muling mapasakanila ang lupang sinakop ng Zionistang Israel na siyang pwersahang nagpalayas at patuloy na kumikitil ng buhay ng libu-libong Palestino.

Nakikiisa ang NDFP-Batangas at ang mga kaalyadong organisasyon nito sa lahat ng mamamayan, mga rebolusyonaryo at mga makataong organisasyon sa buong daigdig na naglulunsad ng mga pagkilos bilang suporta sa dekada nang panawagang, “Palayain ang Palestine!” at pagkondena sa brutal na pag-atake ng Zionistang Israel sa mamamayang Palestino.

Sa tulak ng imperyalismong Britain noong 1917, isinakatuparan ang ideolohiyang Zionismo; ang pagtatayo sa loob ng Palestine ng isang “tahanan” umano ng mga Hudyo na mula Europa. Naging hudyat ito ng pagpapalayas sa mga Palestino sa sarili nilang lupa upang bigyang daan ang okupasyon ng mga Hudyo. Resulta ng mahigit 30-taong pagwasak sa mga tahanan at religious sites ng mga Palestino, ganap nang itinatag ang estado ng Israel noong 1948. Ilang taon bago at matapos ito, naganap ang Nakba, isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan kung saan 15,000 Palestino ang pinatay at 750,000 ang pinalayas, at ang tanging itinira ng mga Zionista sa mga katutubong Palestino ay ang Gaza Strip at West Bank. Hindi pa nasapatan dito ang Estado ng Israel at nagpapatuloy pa rin ang marahas na pagpapalayas, pagbilanggo, indiscriminate firing at gerang agresyon sa mamamayang Palestino hanggang sa kasalukuyan. Henosidyo o paglipol sa isang lahi o nasyon itong ginagawa ng mananakop na estado ng Israel.

Oktubre 7, 2023, sa matinding paghahangad na wakasan ang 75-taong pagkubkob na ito, naglunsad ng sorpresang opensiba ang grupong Hamas at Izz ad-Din al-Qassam Brigades sa Israel. Brutalidad naman ang itinugon dito ng Israel kung saan ibinuhos ang malalakas na bomba at misayl sa Gaza Strip na nakatuon sa pagtugis hindi lamang sa Hamas, kundi sa sibilyang populasyon. Sa loob lamang ng 11 araw, mahigit 3,400 Palestino ang naitalang patay at mahigit 9,000 na ang sugatan.

Umabot na sa isang milyon ang nagbakwit sa kanilang mga tahanan sa Gaza matapos sapilitang itaboy ng Israel ang milyong Palestino mahigit 40 kilometro papuntang dulong timog para diumano sa kanilang “kaligtasan”, ayon sa tala ng United Nations (UN). Ngunit taliwas sa inaakalang kaligtasan, tinarget mismo ng mga bomba ng Israel ang mga lugar na maraming sibilyan: eskwelahan, ospital, simbahan, moske, at refugee camps.

Oktubre 17, nag-iwan ng hindi bababa sa 57 patay ang pambobomba ng Israel malapit sa mga syudad ng Rafah at Khan Younis, kung saan pinapunta ng Israel ang mga sibilyan mula hilagang Gaza. Sa parehas na araw, binomba rin ng Israel ang Al-Ahli Arab Hospital na naglalaman ng nasa 3,000 bakwit. Mahigit 500 ang patay sa pag-atakeng ito, na kalakhan ay mga kababaihan at bata. Bago pa ito, tinatarget din ang mga emergency shelter ng UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) kahit nasa loob na ng mga refugee camps. Kasabay nito, nakapagtala na rin ng maraming sibilyang kaswalti dahil sa pambobomba ng Israel sa West Bank.

Labas pa sa mga pambobomba, dalawang araw matapos ang opensiba, nagpataw ng total blockade ang Israel. Mahigpit nilang ipinagbawal at hinarang ang pagpasok ng pagkain, gamot, at iba pang dayuhang tulong sa Gaza Strip. Pinutol na rin ang suplay ng kuryente at tubig sa syudad kasunod ng pagbabanta ng Israel ng pagsugod o ground assault ng kanilang mersenaryong pwersa sa hilagang bahagi nito.

Nasa likod ng Israel ang imperyalismong US sa walang-habas na paggamit nito ng pinakamasasahol na paraan para supilin ang mamamayang Palestino—mula sa indoktrinasyon ng pasismo sa mga pwersang militar ng Israel hanggang sa pagpupwesto ng mga sasakyang pandigma at mga kagamitan nito sa buong Israel – sukdulang lumabag sa Internasyunal na Makataong Batas na nangangalaga sa karapatan ng mga sibilyan. Pakitang-tao ring nagpahayag ang US na kinukundena nito ang mga pambobomba na kumitil sa buhay ng libong Palestino, ngunit isinisisi pa rin sa Hamas ang pagsiklab ng digma. Ang mas masahol pa, patuloy pa ring pinopondahan ng US ang armadong pwersa ng Israel, $3 bilyon kada taon na ayudang militar, gayong hindi na maitatanggi na ang mga gamit militar ng Israel ay instrumento sa pagmasaker sa mamamayang Palestino. Higanteng tubo ang nakakamal ng mga Amerikanong kumpanyang nagmamanupaktura ng mga kagamitang pandigma tulad ng Raytheon na gumawa ng “Iron Dome” kaya naman suportado ng imperyalistang US ang henosidyong ito.

Higit pang pinatindi ng mga krimen sa digma ng Israel ang galit ng mamamayan sa buong daigdig. Bumuhos ang malakihang mga kilos-protesta sa buong mundo, kasama ang mamamayang Pilipino, para kundenahin ang henosidyo sa mamamayang Palestino, na ang tanging hinahangad lamang ay bawiin ang teritoryong inagaw sa kanila ng Israel. Hindi na masikmura ng sangkatauhan ang karumal-dumal na krimen sa digma ng Israel, higit lalo ng imperyalismong US na siyang nasa likod ng gerang agresyon hindi lamang sa Palestine, kundi sa iba pang mga bansang kolonya at malakonya, tulad ng Pilipinas.

Ang karahasan na dinaranas ng mga kapatid nating Palestino ay nararanasan din ng mga Batangueńo dahil sa mga karumal-dumal na krimen ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at imperyalismong US sa loob ng mahigit isang siglo at nagpapatuloy hanggang sa ngayon na may mga teroristang 59th IB sa mga sibilyang komunidad. Kaisa ng mga kapatid na Bangsamoro, mariin nilang kinukondena ang pambobomba ng Israel sa sibilyang komunidad sa Gaza Strip, at ang total blockade na singkahulugan ng pagpatay sa mamamayang Palestino.

Nananawagan ang NDFP-Batangas na higit pang palakasin ang mga kilos-protesta laban sa gerang agresyon ng Zionistang Israel sa mamamayang Palestino at suportahan ang kanilang armadong pakikibaka. Palaganapin ang kawastuhan at pagiging makatarungan ng armadong paglaban na siyang ultimong paraan upang mapabagsak ang mga teroristang estado tulad ng Israel, US at ng rehimeng US-Marcos II nang sa gayon ay makamit ang tunay na kalayaan at kapayapaang nakabatay sa hustisya.

Free Palestine!
Panagutin ang Zionistang Israel sa kanilang krimen sa digma!
Ihinto ang ayudang militar sa Israel!
Mamamayang Batangueńo, suportahan ang armadong paglaban ng mga Palestino!
Isulong ang digmang bayan!

Wasto at makatarungan ang armadong paglaban ng mamamayang Palestino laban sa henosidyo ng Zionistang Israel!