Articles tagged with Oslo Joint Communique

Isulong ang kapayapaang nakabatay sa pambansang kasarinlan at hustisyang panlipunan!
December 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Binabati ng MAKIBAKA ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa patuloy na pagsisikap nitong ibalik ang usapang pangkapayapaan, sa batayang makatwiran at sa layuning makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansang kasarinlan at kapayapaang nakabatay sa katarungan. Sumusuporta ang rebolusyonaryong kababaihan sa NDFP sa kaniyang pakikipagkakasundo sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayaan, habang kinikilala […]

Sara Duterte, kinastigo sa kontra-kapayapaang tindig
December 06, 2023

Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) ang pahayag ni Sara Duterte, bise presidente at kalihim ng kagawaran sa edukasyon, laban sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at pangkatin ni Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos hindi nakapagtimpi at lantaran niyang pinuno si Marcos Jr sa pagsabing ang […]

Pinakamainit na sinasalubong ng PKM-Laguna ang pagbubukas ng usapang pangkapayapaan habang patuloy na isinusulong ang agraryong rebolusyon sa kanayunan!
December 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Laguna | G. Alberto Alonso | Spokesperson |

Malugod na binabati ng mga balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Laguna ang Oslo Joint Statement na pinirmahan ng dalawang partido sa digmang sibil sa bansa, ang Gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na kumakatawan sa mga rebolusyonaryo at demokratikong uri’t sektor sa lipunan, laluna […]

Revolutionary scientists of the NDFP have high hopes for the resumption of peace talks
December 04, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) |

The Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) joins all revolutionary forces in welcoming the signing of the Oslo Joint Communique between the negotiating panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and representatives from the Government of the Republic of the Philippines (GRP) last November 23, 2023. The joint statement is a […]

Mga upisyal ng AFP, kontra sa pagpapalaya sa mga konsultant ng NDFP
December 04, 2023

Ilang araw matapos magkahiwalay na inianunsyo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) ang pagpirma ng kanilang mga kinatawan sa Oslo Joint Statement, sunud-sunod ang bwelta ng mga upisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at mga retiradong heneral na nasa gabinete ng rehimeng Marcos laban […]

Pinagpupugayan at lubos na sinusuportahan ng rebolusyonaryong konseho ng mga unyon ang Oslo Joint Statement at ang lahat ng pakikibaka’t mga aksyon sa landas ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan!
December 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna | Teodoro Miguel | Spokesperson |

Malugod na tinatanggap ng Revolutionary Council of Trade Unions–National Democratic Front–Laguna (RCTU-NDF-Laguna) ang kagaganap lamang na Oslo Joint Statement na pinirmahan ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng mga representante ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas noong Nobyembre 23 sa Oslo, Norway. Nilalaman nito ang pagnanais ng dalawang panig […]

CNL, Kaguma, nagpaabot ng suporta sa NDFP sa pagkatawan sa negosasyon sa GRP
December 01, 2023

Ipinaabot ng Christians for National Liberation (CNL) at Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) ang kanilang suporta sa Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagpirma nito sa Oslo Joint Statement katapat ang mga upisyal na sugo ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas noong Nobyembre 23 sa Oslo, Norway. Ang CNL […]

Tuloy-tuloy na isulong ang usapang pangkapayapaan! Suportahan ang unang hakbang tungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan!
December 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines-Laguna ang paglagda ng GRP at NDFP sa Oslo Joint Statement bilang paunang hakbang sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Kinikilala ng NDFP Laguna at ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Laguna na isang makabuluhang hakbang sa masalimuot na landas na pakikibaka upang makamit […]

Posibleng pagbubukas ng peace talks, tagumpay ng pakikibaka ng mamamayan
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Sinusuportahan ng NDFP-ST at malawak na mamamayan sa rehiyon ang inilabas na Oslo Joint Statement ng Negotiating Panel ng NDFP at katapat nito sa GRP noong Nobyembre 23. Nagpupugay ang NDFP-ST sa kasalukuyang Negotiating Panel ng NDFP at kanilang mga katuwang na nagpursige na mabuksang muli ang peace talks. Ikinalulugod ito ng rebolusyonaryong pwersa sa […]

Suportahan ang Oslo Joint Statement para muling buksan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Ikinagagalak ng buong Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) at ng buong masang manggagawa sa Timog Katagalugan ang Oslo Joint Statement para muling buksan ang peace talks sa pagitan ng GRP at NDFP. Ang Oslo Joint Statement ay nilagdaan ng Negotiating Panel ng NDFP at ng GRP noong Nobyembre 23, 2023 sa Oslo, Norway. Produkto […]