BHB-EV, salig nga mapakyas ang dedlayn sa AFP sa Samar

,

Salig ang BHB-Eastern Visayas (BHB-EV) nga subling mapakayas ang bag-o na usab nga dedlayn sa 8th ID nga “puuhon” ang tulo ka natarang gerilya sa rehiyon sa ikaduhang kwarto sa 2021, ug ang ika-upat ayha mahuman ang termino ni Rodrigo Duterte.

Sa taho niini karong bulana, nagkanayon ang BHB-EV nga mikabat na sa 18 ka batalyong pangkombat sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ang nag-operasyon sa rehiyon. Kini na ang pinakadaghang konsentrasyon sa tropa sa estado sa kasaysayan sa lugar. Dili moubos sa 15 ka lungsod ang pokus karon sa mga operasyong kombat. Lakip dinhi ang Southern Leyte, Leyte ug Biliran nga kanhi nang gideklarang “libre sa insurhensiya.”

Niadtong Pebrero nagdeploy usab og 226 ka elemento sa PNP Special Action Force. Gawas niini adunay 86 ka detatsment sa CAFGU nga nakakatag sa rehiyon. Nagagamit ang AFP dinhi og mga eroplanong iggugubat, helikopter ug drone.

Atubangan niini, padayon nga nakasinati og mga kaswalti ang AFP ug PNP. Niadtong Pebrero 13, duha ka elemento sa PNP-SAF ang namatay sa aktibong depensa sa Rodante Urtal Command sa Ginagdanan, San Roque, Northern Samar. Human ang duha ka adlaw, giambus usab sa parehong yunit sa BHB ang 43rd IB sa Barangay Cagbigajo, Pambujan sa parehong prubinsya.

Niadtong Pebrero, dili moubos sa upat ka opensiba ang gilunsad sa BHB batok sa nag-operasyong tropa sa AFP sa bawnderi sa Samar ug Eastern Samar.

Wala usab milampos ang kampanya sa pugos nga pagpasurender sa AFP. Giangkon mismo sa 19th IB nga “gabalik ra” usab sa pagpultaym ang pipila ka “misurender.” Gipadayag kini sa kumander sa yunit-militar human ang usa ka seremonya sa pugos nga pagpasurender sa Matuguinao niadtong Pebrero.

BHB-EV, salig nga mapakyas ang dedlayn sa AFP sa Samar