Mga protesta

,

EDSA 35. Kapin 500 ang nagtapok atubangan sa Camp Aguinaldo sa Cubao, Quezon City niadtong Pebrero 25 aron dumdumon ang ika-35 nga anibersaryo sa pag-alsa sa EDSA. Gipangunahan kini sa Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ug mga organisasyong nasudnon-demokratiko. Naglunsad usab og mga protesta sa Laguna, Angeles City, Baguio City, ug Naga City.

BakwitSchool7. Nagprotesta ang mga myembro sa Save Our Schools Network sa Quezon City niadtong Pebrero 22 ug Cebu City niadtong Pebrero 28 para ipanawagan ang hinanali nga pagpagawas sa pito ka giaresto nga estudyanteng Lumad, magtutudlo ug datu sa Bakwit School sa Cebu niadtong milabayng bulan. Gikundena usa nila ang pugos nga pagpauli sa pito ka batan-ong Lumad ug pagbalhin sa mga giaresto nga wala gipahibalo ang ilang mga abugado ug pamilya.

DuterTUTA. Usa ka raling pinakilab ang gilunsad niadtong Marso 5 sa mga myembro sa League of Filipino Students atubangan sa embahada sa US aron kundenahon ang padayon nga interbesyon sa US sa nasud.

Mga protesta