Imperyalistang pagpamulitika ni Biden sa Middle East

,

Malukpanong gimakmak ang imperyalistang maniobra ni US Pres. Joseph Biden sa Middle East niadtong ulahing semana sa Pebrero. Sa usa ka bahin, gimando niya sa pwersang militar sa US nga bombahan ang Syria sa ngalan sa “gera kontra-terorismo.” Sa pikas bahin, nangulipas siyang silutan ang prinsipe sa Saudi Arabia human gihikyad sa publiko ang tahi nga milambigit niini sa brutal nga pagpatay sa usa ka midya.

Ang pagpamomba sa Syria niadtong Pebrero 26 ang unang aksyong militar nga direktang gimando ni Biden. Gilunsad kini sa utlanan sa Syria ug Iraq. Nagresulta kini sa pagkamatay sa dili moubos sa 17 ka indibidwal, nga matud sa Pentagon, mga milisyang Iraqi nga mga myembro kuno sa mga teroristang organisasyon.

Giila sa Syria nga pagpangyataka sa soberanya ug teritoryal nga integridad niini ang pagpamomba. Sukwahi kini sa saad ni Biden nga pagatapuson ang gyera nga deka-dekada nang ginalunsad sa US sa rehiyon. Sa kasamtangan, iligal nga ginaokupar sa mga tropang US ug alyado nilang mga milisya ang amihanan-sidlakang bahin sa nasud. Makita dinhi ang Delta Crescent Energy, kumpanyang US nga nagamina og lana ug iligal nga ginasulod sa Syrian Democratic Forces niadtong 2020.

Sa pikas bahin, walay gipahamtang nga sangksyon si Biden sa prinsipe sa Saudi Arabia nga si Mohammed bin Salman nga nagmando sa pagdagit, pagtortyur ug brutal nga pagpatay sa midya nga si Jamal Khashoggi niadtong 2018. Naila si Khashoggi isip nabantog nga kritiko sa prinsipe. Regular siyang nagasulat mahitungod sa crackdown sa Saudi batok sa mga aktibista ug brutal nga gyera niini batok sa Yemen.

Ang Saudi Arabia ang usa sa pinakasuud nga alyado sa US sa Middle East. Kini ang may pinakadakung reserba sa lana sa tibuok kalibutan, ug ginaimportan sa US og mokabat sa 10 milyong bariles sa lana matag adlaw.

Imperyalistang pagpamulitika ni Biden sa Middle East