Pagduhaduha sa pagpabakuna

,

Kaylap sa tibuok kalibutan ang pagduhaduha ug kawalay-pagsalig sa mga bakuna batok sa Covid-19. Gibunga kini sa mga pagduda sa pangkinatibuk-ang kaluwasan, kamahinungdanon ug epektibidad sa mga bakuna sa milabayng mga tuig. Sa daghang lugar, nakaugat sa kasaysayan ang pagduhaduha sa katawhan sa mga bakuna.

Sa US, pananglitan, mas daghang Itum ug Hispanic ang walay pagsalig sa mga bag-ong bakuna kumpara sa mga puti. Tungod kay sa daghang higayon, ginaapil sila sa mga eksperimento o pagtoon nga luyo sa ilang kasayuran. Tungod usab kini sa sistematikong diskriminasyon kanila sa sistema sa panglawas nga pabor sa mga puti.

Sa usa ka pagtoon nga gihimo sukad 2015 hangtud 2019, usa ang Pilipinas sa adunay pinakataas nga pagduhaduha sa kaluwasa sa mga bakuna, ilabina sa mga bakuna alang sa mga bata. Tungod kini sa dokumentadong mga kabalaka sa bakunang Dengvaxia. Sa parehong panahon, mihagba usab ang pagsalig sa mga bakuna sa daghang nasud sa Europe. Bisan og napamatud-ang epektibo ug luwas ang daghan sa mga bakuna.

Kalambigit usab sa pagdududa sa mga bakuna ang pagsinekretohay sa dagkung kumpanya sa parmasyutika sa ilang panukiduki. Ingon niini ang kinaiya sa negosyong bakuna nga gipalambo ug ginamanupaktura dili alang sa kaayuhan sa tanan, kundili alang sa kapitalistang tubo sa pipila.

Bisan paman, giduso sa World Health Organization nga ang importante sa hinanali mao ang maproteksyunan ang katawhan, ilabina ang mga mamumuo sa panglawas ug mga bulnerableng grupo, batok sa hospitalisasyon, grabeng sakit ug kamatayon. Epektibo batok sa Covid-19 ang tanang mga bakuna nga aprubado na. Hugot kining ginarekomenda sa ahensya bisan sa mga nasud nga adunay mitumaw nga mga bag-ong baryant.

Pagduhaduha sa pagpabakuna