Binilyong ganansya sa mga telco taliwala sa pandemya ug hinay nga serbisyo

,

Binilyon ang ganansya sa duha ka kumpanya sa telekomunikasyon (telco) bunga sa lockdown nga nagpwersa sa mayorya sa populasyon nga mosandig sa luya, hinay ug putolputol nga serbisyo niini. Pinakadaku ang nadugang sa ihap sa mga subscriber o mikuha og serbisyong home broadband tungod kay rekisito kini sa mga work-from-home ug online class. Matud sa usa ka senador, dili sama sa singil sa kuryente nga pwedeng dili dihadiha nga bayaran, kanunay tibuok ang singil sa duha ka kumpanya. Sa iskemang “pre-paid,” nagabayad una ang mga konsyumer ayha magamit ang serbisyo sa mga telco.

Sa hisgutanan sa rebenyu, mikabo ang PLDT (kung asa nakapailalum ang Smart) nga matud sa hepe sa operasyon niini nga si Manuel Pangilinan, nakasinati sa usa ka “magilakong” tuig niadtong 2020. Gisulti ni Pangilinan nga pinakataas sa kasaysayan sa kumpanya ang ₱171.5 bilyong rebenyung nahakop niadtong 2020. Misaka usab og 9% ang netong kita sa kumpanya ngadto sa ₱124.5 bilyon bunga sa 18% nga paglapad sa serbisyong broadband niini. Aduna kini karoy 73 milyong subscriber.

Sa kaso sa Globe Telecommunications, migamay og 2% ang rebenyu ug 13% netong kita niadtong 2020. Bisanpaman, nakaganansya pa gihapon kini og ₱19.5 bilyon tungod sa pagsaka sa serbisyong home broadband og 23%. Aduna kini 76.6 milyong subscriber sa kasamtangan.

Gikanayong mipaspas na ang serbisyong internet sa nasud kumpara niadtong milabayng tuig. Gikan sa pwestong 111 niadtong 2019, pang-86 na sa 140 ka nasud ang Pilipinas sa listahan sa adunay paspas nga mobile internet. Ingonman, labaw lang sa katunga ang gipaspason niini (25.77 megabytes per second o mbps) kumpara sa kalibutanong abereyds (46.74 mbps). Wala usab milambo ang gipaspason sa fixed internet nga nalansang sa 32.73 mbps kumpara sa 98.96 mbps nga pangkalibutang abereyds. Niadtong milabayng tuig, daghan kaayo ang nagreklamo kalabot sa putolputol nga mga tigum ug klase nga nanginahanglan og paspas ug istableng signal. Nagaagi ang serbisyong mobile internet sa mga cellsite samtang ang fixed internet nagaagi sa fiber, cable o DSL.

Limitado pa gihapon kaayo ang langkob sa serbisyong internet. Sa kasamtangan, aduna lay 20,000 cell tower nga nagserbisyo sa kapin 113 milyong giusang ihap sa mga subscriber sa nasud. Buut ipasabot, nagaserbisyo ang usa ka cell tower sa 4,000 ka balay o pamilya. Matud sa mga eksperto sa industriya, kinahanglang anaa sa 200-300 pamilya o 1,000 subscriber lamang ang ginaserbisyuhan sa kada cell tower. Manginahanglan og dugang 50,000 cell tower ang nasud aron moapas sa gipaspason ug stabilidad sa internet sa Vietnam.

Sa pagdungog kalabot niini sa Senado niadtong Marso 4, anaa sa 3.6 milyon lamang sa kapin 22 milyong estudyante sa mga pangpublikong eskwelahan ang adunay akses sa internet.

Binilyong ganansya sa mga telco taliwala sa pandemya ug hinay nga serbisyo