2 ka lider mag-uuma, giaresto sa Caraga

,

Sa katumanan sa giimbentong kaso sa sulayng pagpatay, giaresto sa mga pulis gikan sa Caraga ug 3rd Special Forces Battalion si Marcela Diaz niadtong Mayo 14, alas-4 sa kaadlawon sa Marihatag, Surigao del Sur. Myembro si Diaz sa Kapunungan sa mga Mag-uuma sa Surigao del Sur, nga dugay nang gina-red-tag sa militar tungod sa ilang aktibong pagsukol alang sa katungod sa mga mag-uuma sa yuta. Giduso sa mga paryente ni Diaz, 59, nga hinanali siyang buhian tungod sa grabeng kanser sa biktima. Gipreso siya sa Camp Rafael Rodriguez sa Butuan City.

Sa parehong adlaw, giaresto sa Barangay Banza, Butuan City, Agusan del Norte si Virgilio Lincuna, 70, myembro sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas-Caraga sa gama-gamang kaso sa pagpatay. Kanhi na siyang gipreso niadtong 2019 tungod usab sa giimbentong kaso. Medyo paralisado na si Lincuna tungod sa stroke ug dili halos makalihok.

Niadtong Mayo 17, giaresto sa mga pulis ang nasudnong pangulo sa Karapatan nga si Elisa “Tita” Lubi, sa kasong sulayng pagpatay. Temporaryo siyang gibuhian sa maong adlaw human makapyansa.

Pagpatay. Gipusil ug napatay sa gidudahang myembro sa anti-komunistang grupo si Briccio Nuevo, Jr., ministro sa Iglesia Filipina Independiente sa Barangay Poblacion Guihulngan City, Negros Oriental niadtong Mayo 4. Dugay nang gi-red-tag si Nuevo sa Kagubak, grupong vigilante nga kontrol sa pulis ug militar sa prubinsya.

Pagdagit. Gidagit sa gidudahang mga elemento sa militar si Ed Navalta, koordineytor sa Camarines Sur People’s Organization sa District 1 niadtong Mayo 18, alas-5 sa hapon sa lungsod sa Ragay, Camarines Sur. Wala pa nakita kung asa siya gidala sa mga militar.

Militarisasyon. Napulo ka barangay sa Tinambac, Camarines Sur ang okupado sa 9th ID sukad pa niadtong ikaduhang semana sa Mayo. Lakip dinhi ang mga barangay sa San Roque, San Ramon, Salvacion, Pantat ug Turo kung asa nagbalay-balay ang mga sundalo.

2 ka lider mag-uuma, giaresto sa Caraga