Ilingkawas ang Palestine!

,

Liboan ang migawas sa mga kadalanan sa United States, Canada, United Kingdom, New Zealand ug sa uban pang bahin sa kalibutan aron suportahan ang katawhang Palestinian ug kundenahon ang pagpamomba sa Israel sa Gaza. Dala sa daghang grupo ang panawagang “Free Palestine!” o “Ilingkawas ang Palestine!”

Sa United Kingdom, giukupa sa mga aktibista niadtong Mayo 19 ang usa ka subsidyaryong pabrika sa armas sa Elbit Systems, nga maoy nagasuplay og mga drone sa Israel ug ginagamit batok sa Palestine. Gideklara usab sa Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network ang Mayo 15-22 isip Semana sa Pakigbisog sa Palestine.

Sa US, nanawagan ang 140 ka mga organisasyon sa gubyernong Biden nga babagan ang pagpalayas sa mga Palestinian sa East Jerusalem, kundenahon ang kabangis sa Israel sa Gaza ug pugngan ang mga krimen niini sa gubat sa tanang pamaagi.

Ilingkawas ang Palestine!