Rali alang sa ayuda, gilunsad sa Kongreso

,

Nagpiket ang 10k Ayuda Network niadtong Mayo 17 atubangan sa Kongreso sa Quezon City aron manawagan sa hinanaling ayuda alang sa tanan, pag-apruba sa ₱10,000 Ayuda Bill, ₱100 umento sa inadlawan, bayad nga “leave” tungod sa Covid-19 ug ₱15,000 subsidyo sa mga mag-uuma. Giatol ang piket sa pag-abli sa sesyon sa Kongreso.

Gisumite sa grupo kay Rep. Stella Quimbo, prinsipal nga awtor sa Bayanihan 3 sa Kongreso, ang petisyon alang sa mahinungdanong ayuda nga gipirmahan sa 14,000 ka indibidwal.

Ang 10k Ayuda Network usa ka alyansa sa mga sektoral nga organisasyon nga gitukod niadtong Mayo 15 aron iduso ang bag-ong serye sa pag-apud-apud sa ayuda sa mga pamilyang nag-antus ilalum sa mga lockdown.

Batok sa pagpanangtang. Magkasunod nga protesta niadtong Mayo 17 ug Mayo 19 ang gilunsad sa mga mamumuo sa Alaska Milk Corporation sa San Pedro, Laguna human manghulga ang maneydsment sa malukpanong pagpanangtang sa kumpanya. Ang Alaska Milk gipanag-iyahan sa Royal FrieslandCampina, usa ka multinasyunal nga kumpanyang Dutch.

Buhian si Sasah Sta. Rosa! Nagprotesta ang mga kabatan-onan atubangan sa Ateneo de Naga University, Main Campus sa Naga City niadtong Mayo 14 aron ipanawagan ang paglingkawas kay Sasah Sta. Rosa sa Jovenes Anakbayan ug awhagon ang administrasyon sa unibersidad nga mosuporta.

Rali alang sa ayuda, gilunsad sa Kongreso