Lider-Mangyan, gipatay sa militar

,

Tulo ka mag-uuma ang gipatay ug pito ang giaresto sa mga armadong ahente sa estado sa milabayng mga semana.

Sa Occidental Mindoro, gipatay sa 203rd IB ang kanhing lider-katutubo nga si Baduy de la Cruz sa Sityo Cawit, Barangay Gapasan niadtong Hulyo 29. Kanhi na siyang ginasubaybayan sa militar ug pugos nga “ginapasurender.”

Sa Northern Samar, gipatay sa 20th IB si Nilo Ogatcho, kapitan sa Barangay Victor, Las Navas niadtong Agosto 19. Matud sa lokal nga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), balos kini sa militar sa pagkamatay sa usa ka sundalo sa opensiba niadtong Hulyo 9 sa parehong barangay.

Gipatay usab sa mga elemento sa 63rd IB si Juddy Ragawdaw, kanhing aktibong myembro sa organisasyong mag-uuma niadtong unang semana sa Hunyo sa Barangay Loog, Basey, Western Samar.

Pag-aresto. Gidakop sa 203rd Brigade ug pulisya ang usa ka mag-uumang gipailang si “Ernesto Panganiban” sa Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro niadtong Agosto 6. Gidakop siya sa mga sundalo ug pulis aron makubra ang ₱4.5-milyong reward sa giimbentong pangalan.

Sa Sibale, Romblon, upat ka mangingisdang mipasilong aron makaluwas sa bagyo niadtong Hunyo 2 ang iligal nga gidakop sa mga pulis ug pugos nga gipasurender isip mga myembro sa BHB. Gipasakahan og gama-gamang kasong illegal possession of firearms and explosives silang Nolan Ramos, Benny Hilamon, Marlon Angelo Torres ug Ma. Teresa Dioquino.

Gidakop usab sa 62nd IB ug 94th IB silang George Francis ug Edwardo Mission, mga residente sa Guihulngan City, Negros Oriental niadtong Agosto 3. Wala pa gipakita si Francis samtang gipreso si Mission sa istasyon sa pulis sa Binalbagan, Negros Occidental. Niadtong Agosto 3, paturagas nga giistraping sa 94th IB ang mga balay sa pamilyang Ponsiano ug Enriquez sa Sityo Tibak, Barangay Santol, Binalbagan.

Sa Masbate, giaresto ang barangay kagawad nga sila Virginia Esperanza Cabiles, Jinky Esperanza Villadolid ug Dee Madrilejo sa Barangay Talisay, San Fernando niadtong Agosto 12 human giakusahang adunay kalambigitan sa rebolusyonaryong kalihukan. Nakabuhi si Madrilejo apan nadakpan ra gihapon sa Masbate City.

Lider-Mangyan, gipatay sa militar