Pilipinas, ginagawang tau-tauhan ng US sa estratehiya kontra China

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Kaisa ng mamamayan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pagkundena sa rehimeng Marcos sa pakikipagsabwatan nito sa imperyalismong US para itayo ang dagdag na apat na base militar nito sa bansa. Noong Abril 3, inianunsyo ni Ferdinand Marcos Jr ang pagbibigay niya ng “akses” sa mga tropa at gamit militar ng US sa Camilo Osias Naval Base sa Sta. Ana, Cagayan; Lal-lo Airport sa Lal-lo, Cagayan, Camp Melchor dela Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island na sakop ng Palawan.

Ang mga lokasyong ito ay tinukoy bilang mga “pinagkasunduang lokasyon” sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Tatamasa ng ekstra-teritoryal na mga karapatan ang militar ng US sa mga lugar na ito. Ibig sabihin, walang awtoridad ang Pilipinas na itakda o kahit usisain ang mga aktibidad o iniimbak na armas ng mga tropang Amerikano sa mga ito.

Sa pagpayag ng tutang estado sa mga “lokasyong EDCA,” pumapayag din itong gamitin ng US ang Pilipinas bilang tau-tauhan sa estratehiya kontra China. Isinasapanganib nito ang kalayaan at buhay ng mga Pilipino. Tungkulin ng lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayan na ipagtanggol ang bansa sa pamamagitan ng pagtutol sa EDCA at paggigiit na lansagin ang mga dayuhang base militar sa bansa.

Pilipinas, ginagawang tau-tauhan ng US sa estratehiya kontra China