Pilipinas, ginahimong tawu-tawo sa US sa estratehiya kontra China

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nakighiusa sa katawhan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pagkundena sa rehimeng Marcos sa pakigkunsabo niini sa imperyalismong US aron tukuron ang dugang nga upat ka base militar niini sa nasud. Niadtong Abril 3, gianunsyo ni Ferdinand Marcos Jr. ang paghatag niya og “akses” sa mga tropa ug himan militar sa US sa Camilo Osias Naval Base sa Sta. Ana, Cagayan; Lal-lo Airport sa Lal-lo, Cagayan; Camp Melchor dela Cruz sa Gamu, Isabela ug Balabac Island nga sakop sa Palawan.

Ang maong mga lokasyon gitudlo isip mga “nahiusahang lokasyon” ilalum sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Mag-angkon og ekstra-teritoryal nga mga katungod ang militar sa US sa maong mga lugar. Buut ipasabot, walay otoridad ang Pilipinas nga itakda o bisan tukion ang mga aktibidad o ginapondong armas sa mga Amerikano dinhi.

Sa pagtugot sa itoy nga estado sa mga “lokasyong EDCA,” nagatugot usab kining gamiton sa US ang Pilipinas isip tawu-tawo sa estratehiya kontra China. Ginabutang niini sa peligro ang kagawasan ug kinabuhi sa mga Pilipino. Katungdanan sa tanang Pilipinong naghigugma sa nasud nga panalipdan ang nasud pinaagi sa pagbabag sa EDCA ug pagduso nga bungkagon ang mga langyawng base militar sa nasud.

Pilipinas, ginahimong tawu-tawo sa US sa estratehiya kontra China