G7 sa Hiroshima, pagpanulsol og gyera sa Asia-Pacific

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gisugat og protesta sa pagpanguna sa International People’s Front, International League of Peoples’ Struggle ug uban pang alyado niining mga grupo ang nahitabong tigum sa mga lider sa mga nasud ilalum sa Group of 7 (G7) niadtong Mayo 19 hangtud Mayo 20 sa Hiroshima, Japan.

Usa ka porum ang gilunsad sa mga anti-imperyalistang organisasyon sa Kyoto, Japan niadtong Mayo 18. Didto, gibutyag ang pagmaniobra sa US ug uban pang dagkung nasud aron pakusgon ang proxy war batok sa Russia ug babagan ang gipaspasan nga militarisasyon sa Asia-Pacific aron hagiton ang China.

Panawagan sa mga grupo nga pakusgon ang pagsalikway sa G7 isip usa sa adunay dakung papel sa estratehiya sa imperyalistang US sa pagpanulsol og gyera sa lain-laing bahin sa kalibutan. Ginapatuman kini sa US pinaagi sa pagtukod ug pagpalapad sa mga base militar, pagpadaghan sa armas nukleyar, ug pagpalig-on sa mga dili patas nga mga kasabutan sa seguridad.

Gipangulohan ang G7 sa US ug gilangkuban sa dagkung kapitalistang nasud sama sa United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy ug Japan. Ginapahigayon kini kada tuig aron konsolidahon ang maki-US nga pundok sa mga imperyalistang nasud ug himuon ang mga palisiya aron pahugton ang kontrol sa pulitika, ekonomiya ug militar sa tagsa-tagsa nilang mga semikolonya.


Militaristang adyenda

Nag-una sa adyenda sa gilunsad nga tigum sa G7 ang proxy war sa US batok sa Russia sa Ukraine ug pagpanulsol og gyera sa China.

Sa Ukraine, krusyal ang ayudang militar ug pinansyal sa G7 aron palungtaron ang gyera sa kaalautan dili lamang sa katawhang Ukrainian apan lakip na sa katawhan sa tagsa-tagsa nilang mga nasud. Luyo sa nagkataas nga pangkalibutang implasyon ug mga pangayo alang sa subsidyo ug dugang-suhulan sa ilang mga mamumuo, nahimo pa sa mga presidente sa G7 nga maggahin og $115 bilyong ayuda alang sa Ukraine aron ipadayon ang gyera.

Gipahigayon ang tigum sa G7 sa gambalay sa padayon nga pagpangandam sa US sa teatro sa gubat sa Asia kontra China. Kabahin niini ang aktibong pagpusisyon sa US sa mga tropa ug armas ug ginabutang ang sistema sa mga misayl sa giila niining “First Island Chain.”

Ang paglunsad og tigum sa G7 sa Hiroshima, pagsuporta sa papel sa Japan sa nagkagrabeng militarismo sa rehiyon. Sama sa US, ginagamit niini ang “hulga” sa China ug North Korea aron pakusgon ang kaugalingong gahum militar. Kanhi lang, gidoble niini ang badyet sa depensa aron magpadaghan og armas ug pakusgon ang armadong hukbo, sukwahi sa pagbawal sa konstitusyon niini. Nagduso kini og mga kasabutang militar sa lain-laing nasud sa Asia alang sa pagdeploy og tropa ug armas. Lakip dinhi ang pagduso og kaugalingong Visiting Forces Agreement alang sa paggawas-sulod sa mga tropa niini sa Pilipinas.

Aron iduut ang China, giduso sa G7 nga “walay basihang ligal” ang malukpanong pagpangangkon sa China sa South China Sea ug ginatukmod ang pag-ila sa UNCLOS ug desisyon sa Arbitral Tribunal niadtong Hulyo 12, 2016 nga pabor sa Pilipinas. Gibabagan niini ang militarisasyon sa China sa rehiyon, apan walay gisulti kalabot sa nagkadakung presensyang militar sa US sa porma sa paglawig sa mga barkong iggugubat, ug paglunsad og mga war game kauban ang mga alyado niining nasud.

G7 sa Hiroshima, pagpanulsol og gyera sa Asia-Pacific