Ika-55 anibersaryo sa Partido, gidumdum sa mga panagtapok

,

Gilunsad sa lain-laing bahin sa nasud ang mga pagsaulog, panagtapok ug tigum-pagtuon sa mga sanga ug komite sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa National Democratic Front of the Philippines ug mga alyadong organisasyon niini, sa katapusang duha ka semana sa Disyembre 2023. Kini isip pagdumdum sa ika-55 nga anibersaryo sa Partido niadtong Disyembre 26.

Nag-unang gihisgutan sa panagtapok ang pamahayag sa Komite Sentral (KS) sa Partido sa okasyon sa anibersaryo. Nagbansiwag sa mga panaghisgot ang kalihukang pagtul-id nga ginapatuman sa Partido sa pagpanguna sa KS.

Gipanawagan sa Partido nga “mahukmanon ug madasigon nga iasdang ang usa ka kumprehensibong kalihukang pagtul-id alang sa mahinungdanong pakigbisog aron isalikway ang mga magun-ubong epekto ug impluwensya sa lain-laing dagway sa burges ug petiburges nga subhetibismo”.

Sa pipila ka mga nataran, nagpahigayon og simpleng salu-salo ug programa kauban ang masa. Aduna usay mga kulturanhong pasundayag. Gilunsad kini nga mga aktibidad atubangan sa focused military operations sa ubang nataran, ug walay kasayuran ang kaaway sa sekretong panagtapok sa kasyudaran.

Sa wala pa ug atol sa anibersaryo, nanumpa usab ang mga kadre ug myembro sa Partido, lakip ang mga anaa sa sulod sa hukbong bayan, aron palig-onon ang ilang baruganan sa konstitusyon ug programa niini.

KM sa Southern Tagalog

Lakip sa mga nagsaulog ang gatusan ka batan-on sa lain-laing bahin sa Southern Tagalog sa pagpanguna sa Kabataang Makabayan (KM) sa rehiyon. Gihisgutan sa mga balangay niini ang pamahayag sa KS ug Komiteng Rehiyon sa Partido. Ang pipila kanila nagsaulog sulod sa natarang gerilya, kauban ang BHB.

Sumala kang Karina Mabini, tigpamaba sa pangrehiyong balangay sa KM, angayan lamang nga balik-tun-an pareho ang mga kadaugan ug kahuyangan aron padayon nga moasdang sama sa balod kauban ang masa. Mainiton usab ang nahitabong pagdawat sa ilang mga ginsakpan sa panawagan alang sa kalihukang pagtul-id.

Sa panagtapok sa mga balangay niini sa kasyudaran, gipaambit sa KM-Southern Tagalog nga lakip sa nahimong programa niini mao ang planong paglubog (eksposyur) sa mga yunit sa hukbong bayan.

Samtang, malipayon ug kampante ang mga myembro sa KM sa nahimong pagsaulog sulod sa yunit sa hukbong bayan. Saysay pa sa pipila ka mitambong, “nakapataas kini sa diwa sa pagpadayon sa kampanyang masa ug pagpaasdang sa rebolusyon.” Sa usa ka kapehan ayha nanguli sa syudad, gipaambit sa mga mibisita nga kalit nga migaan ang ilang dughan ug nawala ang kakulba dihang nakaabot sa natarang gerilya ug nakita didto ang mga kaubang Pulang manggugubat. Pipila sa myembro sa KM-Southern Tagalog ang nagpabilin na sa yunit aron magsilbing pultaym nga Pulang manggugubat.

Internasyunal nga mga pagtimbaya

Nagpaabot usab sa pakighiusa ug pagtimbaya ang lain-laing internasyunal nga partido ug organisasyon sa okasyon sa anibersaryo sa Partido. Nagpagawas og pamahayag sa pakighiusa ang mga organisasyon gikan sa India, Turkey, United States, ug Ireland, ug ang Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS).

Sa bidyo-pamahayag sa Komite Sentral sa Communist Party of India (Maoist), gisaluduhan niini ang PKP sa kapin lima ka dekadang pagpangulo sa nasudnon-demokratikong pakigbisog sa katawhang Pilipino.

“Sa paglabay sa kapin lima ka dekada, nagaabante ang nasudnon-demokratikong pakigbisog sa Pilipinas sa giya sa Komite Sentral sa PKP atubangan sa dili maihap nga mga pagsulay ug pagpatigbabaw sa kasaypanan ug kahuyangan ug mga pagliko ug pagtuyok,” matud sa CPI (Maoist).

Giila usab sa Anti-Imperialist Action-Ireland ang “maisugong bag-ong lakang” sa Partido sa paglunsad sa kalihukang pagtul-id. Sumala sa grupo, “magabunga kini og bag-ong henerasyon sa mga magbandera sa rebolusyon gikan sa han-ay sa katawhang Pilipino.” Dugang pa nila, bug-os ang ilang pagsalig sa Partido ug mapasigarbuhon nilang nasaksihan ang usa ka bag-ong mahinungdanong yugto sa rebolusyong Pilipino.

Ika-55 anibersaryo sa Partido, gidumdum sa mga panagtapok