Itoy nga AFP, naghakop pa gihapon og dakung pondo ilalum sa rehimeng Marcos

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoIlocoEnglishHiligaynon

Gisal-ot ni Ferdinand ug Marcos Jr., uban sa iyang mga kaalyado sa Kongreso ug Senado ang ₱6.17 bilyon nga badyet sa Department of National Defense sa iyang giaprubahan ug gipirmahang nasudnong badyet alang sa 2024 niadtong Disyembre 20, 2023.

Gawas sa DND, gidugangan usab ni Marcos ang badyet sa Philippine Coast Guard og ₱2.8 bilyon ug ang National Intelligence Coordinating Agency (NICA) og ₱1 bilyon. (Ang dugang badyet sa NICA halos doble sa orihinal nga badyet niining ₱1.432 bilyon.)

Sa Kongreso ug Senado pa lang, ang badyet sa depensa gipatas-an na og 21.6% gikan sa ₱203.4 bilyon sa 2023 ngadto sa ₱282.7 bilyon karong tuiga. Dugang pa dinhi ang ₱1.5 bilyon nga confidential ug intelligence fund alang sa giingong operasyon sa West Philippine Sea. Kung tibuukon, pinakadaku karon ang gigahin nga pondo alang sa DND ug uban pang ahensyang pangseguridad sukad niadtong 2017. Katugbang kini sa kapin sa 1.25% sa GDP, labing taas sa milabayng 15 ka tuig.

Ginaingon nila Martin Romualdez ug Juan Miguel Zubiri, mga lider sa Kongreso ug Senado, nga gidugang ang pondo para sa “pag-atubang sa hulga” sa China sa West Philippine Sea. Si DND Secretary Gilbert Teodoro miingon usab nga alang kini sa “subsub ug seryosong pag-ayo” sa mga pasilidad ug kahimanang militar sa AFP. Nagsilbi ang susamang katuyoan sa laraw sa US nga pakusgon ang pagpanulsol og gyera sa South China Sea ug sa pagtukod og kutay sa mga base ug pasilidad militar sulod sa mga kampo sa AFP, tanan gamit ang kwarta sa katawhang Pilipino.

Gidugangan ang pondo sa militar taliwala sa hungihong sa hulgang destabilisasyon sa han-ay sa mga retiradong heneral nga gunit sa paksyon ni Duterte. Dakung bahin sa mga upisyal sa militar ang midapig pa sa paksyon, bisan retirado ang kadaghan sa gipaboran nga mga heneral niini. Sa ilalum ni Dutere, nagpakatagbaw ang mga sundalo ug pulis. Gidoble ang ilang sweldo ug daghang mga benepisyo ang gihatag kanila. Gatusan ka milyong piso ang gitanyag sa mga heneral, kumander ug sundalo isip premyo sa ilang mga pagpamatay, nga kasagaran mga sibilyan. Nagbubu og pundo ang pundok sa mga Duterte alang sa korapsyon sa porma sa Support to Barangay Development Program sa NTF-Elcac. Sulod sa unum ka tuig, binilyong piso ang gigahin sa pundok aron ipalit og karaang mga jet fighter, barko, drone, kanyon ug uban pang himang iggugubat gikan sa US ug sa mga kaalyadong nasud niini, sama sa Israel.

Sa kinauyukan niini, ang “modernisasyon” sa AFP mao ang pagbaligya ug pag-dan-ok sa US og mga sarplas ug kadaghanan mga karaan nga himan niini aron armasan ang papet nga kasundalohan. Nakasentro ang halos tanang pinalit nga armas alang sa “pagbuntog” sa rebolusyonaryong armadong kalihukan ug dili sa “panggawas nga hulga,” sama sa balikbalik nga deklarasyon sa AFP. Ang US ug AFP adunay managsamang interes sa pagbuntog sa rebolusyonaryong kalihukan tungod kay hulga kini sa hegemonya niini sa Asia tungod sa talagsaong lokasyon sa Pilipinas sa rehiyon. Sa kasamtangan, gipalig-on sa US ang kampanya sa AFP nga “dugmukon” ang Bagong Hukbong Bayan tungod kay gusto niini nga hingpit nga gamiton ang itoy nga hukbo sa pagpanghagit og gubat sa China.

Sama ni Duterte, gigamit ni Marcos ang dakung pondo sa “modernisasyon” aron makonsolida ang iyang kontrol sa mersenaryong militar ug mapalit ang pagdapig sa mga paksyon nga gigunitan sa iyang kaaway nga pundok.

Sa takuban sa “seguridad” ug confidentiality, giluwas ang “modernization” sa AFP sa daghang proseso nga gilatid sa Procurement Law. Lusot kini sa public bidding aron sayong itago sa publiko ang proseso sa pagpalit og armas. Busa, daling namanipula sa mga dagkung upisyal sa militar ang mga kontrata lakip ang mga kontrata sa serbisyo ug mga piyesa.

Ang labing daku nga gasto sa AFP mao ang pagpalit og mga jet fighters, drone, helikopter ug kanyon aron ipatuan ang kampanya sa paturagas nga pagpamomba ug pagpanganyon. Miarangkada kini nga kampanya ilalum sa rehimeng Duterte ug nagresulta og grabeng kadaut sa mga sibilyang komunidad ug kalasangan.

Itoy nga AFP, naghakop pa gihapon og dakung pondo ilalum sa rehimeng Marcos