ni Seed Sumibol Anghel Dela Guwardia

 

Alas tres kwarenta ‘y singko, makapal ang batukan ng aso. Pinasiyasat ang ilaya ng lupang inararo. OBSERBASYON: Kalastian sa unahang kubo.

ABA, GINOO!

Sa pinakamalapit na kanto, maririnig ang sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyang bumilang ng pito. Lulan ang pasistang pulis at sundalo.

PUNONG-PUNO!

Samantala, sa lugar kung saan nagkagulo, ang CO ay hindi makuntento sa iniulat na resulta ng mga nagklaro. Ginising ang lahat ng kanyang elemento, pinapakat at kagyat pinagtaas ng alerto.

SUMASAIYO!

Bumukas ang pinto, lumabas ang Anghel na isinugo.‘Wag ka nang magloko! Nasaan ang hukbo?’, tanong ni Poncio Pilato.‘Doon po,’ sagot ng Anghel na sa ibang direksyon itinuro. Yagyag ang mga Lucifer sa lugar na hindi na eksakto, di magkamayaw sa pagkuha ng litrato.

Aba, mga Ginoo! Napuno ng bakas ng combat ang kalapit ninyong puwesto! Strike Operations ang planong sumainyo. Pinagpala kayo’t limampung metro lang ang layo, ay hindi napasubo sa tiyak na peligro!

Anghel dela Guwardia, tagapagligtas ng Hukbo, niyakap mo nang mahigpit ang prinsipyo ng Partido. Tunay ngang hindi lang bantay ng pormasyon ang sa atin ay sasaklolo, kundi ang mahigpit na pagtuwang ng mga anghel na walang halo. Kayo ang magpoprotekta at magbabago sa mundo.

Amen.

Anghel Dela Guwardia