Ni Alon Aurora Hindi makalilimot

 

Sinong kasama ang makalilimot?
Sa kwelang kasamang
laging masayang nakikibaka
tumatawa, nagpapatawa
kahit madalas na nadarapa
pagkat para sa kanya,
ang tunay na saya
ay nasa paglilingkod sa masa.

Sinong masa ang kayang lumimot?
Sa kanyang magiting na hukbo
na sariling ambisyo’t karangyaa’y
ibinaon sa limot
dunong at lakas inialay ng walang pag-iimbot
at kahit na sa kamataya’y hindi natakot

wala, kailanma’y walang makalilimot
sa ikalabing anim ng hulyo
taong dalawang libo’t dalawampu’t isa,
alas onse ng gabi,
kahit ang mga piping saksi,
araw ng ‘yong dakilang pagkasawi.

Walang sayo’y makalilimot
kahit ang mga berdugo’y di kayang malimot
ang mga ngalang
Ka Atong/Allen/Peter/Kalbo/Jason
ang pangalang Neptali Santos
na tatlong dekadang naging sakit ng ulo’t
kanilang bangungot.

Sa labis nilang takot,
tinadtad ka ng bala hanggang hiningay malagot,
upang sa mga rebolusyonaryo’y maghasik ng takot,
maging bantulot
at sa kilusa’y tuluyan nang tumalikod.

Subalit wala,
walang sinuman sa amin ang makakalimot,
sa tulad mong makata’t hukbong komunista.
sa ‘yong mga makamasang tula, turo at paalala.

At higit sa lahat,
hinding hindi namin malilimot,
ang dahilan sa iyong magiting na pagkabuwal,
ang panatang ating sinumpaan,
mahigpit mong tinanganan –
“ang taos-pusong paglingkuran ang sambayanan,
buhay ma’y ialay kung kinakailangan.”1

July 24, 2021
(Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Jayson at Ka Sandy, tunay na bayani ng sambayanan!)


Hindi makalilimot