Kung hindi ako naging komunista

 

Marahil ako’y maihahalintulad sa isang manikin
May mata ngunit hindi nakikita
Kaalipinang nakatambad sa kanyang mata
May tenga pero walang marinig
Kahit ang pinakamalakas na sigaw ng kalayaan!
May ilong ngunit hindi naaamoy
Ang umaalingasaw na kabulukan ng naaagnas nang problema
May bibig ngunit hindi mabigkas
Ang pagnanais na lumaya sa pagsasamantala

Kung hindi ako naging komunista
Marahil ako’y maihahalintulad sa isang manikin
Walang buhay
May katawan, ngunit pinagmamay-arian ng iilan
Sunud-sunuran
Kung ano ang kasuotan
Saan ang kalalagyan
Kung magkano ang presyohan
Alipin-sahuran
Ng mga kapitalistang bundat ang tiyan.


Kung hindi ako naging komunista