ni Kyreo Tablo Maghimagsik!

 

Maghimagsik laban sa karahasan
Maghimagsik laban sa kasakiman
Maghimagsik laban sa kagutuman
Maghimagsik laban sa kahirapan
Maghimagsik laban sa kasamaan
Maghimagsik laban sa kaalipinan

Ito ang makatarungang sigaw
na yayanig sa mga halimaw
Ito ang makatarungang sigaw
sa mga api’t dukha’y pumukaw
saanmang sulok umaalingawngaw

Para sa kalayaan, Maghimagsik!
Para sa katarungan, Maghimagsik!
Para sa kasarinlan, Maghimagsik!
Para sa kaunlaran, Maghimagsik!
Para sa karapatan, Maghimagsik!
Para sa bayan, Maghimagsik!

Ito ang makatarungang sigaw
Partido ang giya’t tanglaw
Ito ang makatarungang sigaw
Maghimagsik! hanggang tagumpay ay matanaw
Maghimagsik! hanggang buong mundo’y masaklaw

Disyembre 6, 2023


Maghimagsik!