ni Kyreo Tablo Maglingkod nang walang-pagod!

 

Sa pagpapanday, kailanma’y ‘di tumalikod
Sa paglalakbay, ‘di alintana ang pagod
Baya’y palayain ang nasa ubod,
nasa puso ng hukbong tapat na naglilingkod

Sa hagupit ng kaaway, ‘di maninikluhod
Sa sakripisyo’t hirap, ‘di yuyukod
‘Di bat kahirapan nga ang sa ati’y nagbunsod
upang digmang mapagpalaya’y itaguyod?

Binhi silang ibinudbod
sa mga nayon, sa mga lungsod
Sa piling ng masang nalulugod
sa adhikaing sa kanila’y nagbigkis, nagbuklod

Sa digmaang may mahabang taludtod
tumindig, sumulong, kahit matalisod
sa ating hakbang-hakbang na pagsugod
Ang magtagumpay, ang pinakabuod!

December 5, 2023

Maglingkod nang walang-pagod!