Pasasalamat

 

Kay Ka Tawhay, Ka Arka, Ka Mitzki, Ka Rayki, at lahat ng nagbigay ng kanilang talento sa pagdidibuho.

Sa mga kasamang tumulong sa pagrerebyu ng mga obra, sa mga kadre at kasapi ng Partido at mga kumander at myembro ng Pulang hukbo sa mga rehiyon ng Ilocos-Cordillera, Gitnang Luzon, Timog Katagalugan, Bicol, Eastern Visayas, Negros, Panay, Northeastern Mindanao, North Central Mindanao na nag-ambag ng kanilang mga obra sa rebolusyonaryong mamamayang Pilipino na walang sawang nakikibaka laban sa mapang-aping sistema, buhay man ang ialay.

Hanggang sa tagumpay, mga kasama!


Pasasalamat