Ka Emil Caguioa Pinag-aralan Niya ang Buhay

 

Pinag-aralan niya ang buhay,
Kung paano lumalangoy ang mga palos sa mababangis na ilog,
Kung paano dinedepensahan ng mga lumot ang mga puno mula sa hamog,
Kung paano nananatiling malusog ang kagubatan kahit sa panahon ng tagtuyot

Pinag-aralan niya ang buhay,
Kung paano naglalakad ang mga baboy-ramo sa matatarik na bangin,
Kung paano nakakayanan ng mga saleng ang klimang napakalamig,
Kung paano pinapasigla ng araw ang mga bulaklak ng marapait

Pinag-aralan niya ang buhay,
Kung bakit may mga linta, na walang ibang ginawa kundi sumipsip ng dugo mula sa katawan ng iba,
Kung bakit nilokoko ng mga hunyango ang kanilang kapwa,
Kung bakit nananatiling hari’t reyna sa katubigan ang mga buwaya,

Pinag-aralan niya ang buhay,
Kung bakit may mayaman at dukha,
Kung bakit nagugutom ang mga nagtatanim,
Kung bakit naghihirap ang mga lumilikha

Sa kanyang pag-aaral ng buhay, siya’y pinaslang ng mga pasistang hayop,
Upang hindi kumalat ang kaalaman ng buhay,
Upang hindi makamit ng masang api ang pag-unlad sa kanilang buhay,
Upang sa huli’y hindi magtagumpay ang pagbabago, ang katangi-tanging batas ng buhay

Sa kanyang pag-aaral ng buhay, inialay ang sariling buhay
Upang kumalat ang kaalaman ng buhay,
Upang makamit ng masang api ang pag-unlad sa kanilang buhay,
Upang sa huli’y magtagumpay ang pagbabago, ang katangi-tanging batas ng buhay

November 2021
-Alay kay Jan Michael “Ka Simon” Ayuste (1993-2021), martir ng sambayanang Pilipino


Pinag-aralan Niya ang Buhay