Ni Ka Macario Salakay Tagapangulong A.L.

 

Ika’y mandirigma
Sa pulang larangan
Ganap ang batas
Ng rebolusyon at lipunan
Mahigpit ang tangan
Sa sandata ng bayan!

Wala kang sariling pag-aari
Ni anupaman
Liban sa aking lakas at
Talas ng kaisipan

Ngunit tiyak pakumbaba
Mong sabihin:
‘Ang kaalaman ay sa masa
At ang lahat ay sa akin
Lang dumaan’

Patnugot ka kasama
Sa simula hanggang sa tagumpay
Magsasaka kang nagbinhi ng digmang bayan
Manggagawa kang araw-gabing gumagawa/lumilikha.

Samantala’y pinupulaan ka
Ng mga tampalasan-dinudurog
Pinupukol-tulad ng punong
Hitik na hitik sa kanyang bunga.

Maaaring tawagin kang
Paham, pantas o henyo kaya?
Muli ay sasagutin mo
“Masa ang tunay na bayani”

Ngunit nakaukit na sa kasaysayan
Ang iyong mga ambag
Sa dakilang proletaryong paglaban
Ay may natatanging kabuluhan
Sa pagpapalaya ng sangkatauhan!

Mabuhay ka!
Mabuhay ang MLM!


Tagapangulong A.L.