Traydor

 

Koro
kinabuhing gibalikan mangitngit pa sa alkitran
Gusto pang pahimuslan sa SP/ SK nga katilibangban
Kadinang nakagapos gibalik paghugot
dugay na kini nga mga estilong binugok

Unang stanza
paminawa kining usa ka kanta
mga traydor nga misul-ob sa
buoutang maskara
Sila ang mga taong nahisakop sa dimonyo
og kanunay nga gidaot pristihiyo sa Partido
Dili ikatingala ang dimonyong sama nila
mga pesting naga samok umahan sa mga masa
Kanhi silang gisaligan og higala sa kauban
apan karon nahimo ng kaaway sa katwhan
Sila ang mga traydor nga babag sa pag-asdang
Aron pugngan ang revolution sa hingpit nga kadaugan

nawad-an nag paglaom ang ilang kaugalingon
Mga tawong talawan sa sakripisyog kalisdanan
Nagaplanog dautan aron masa atakihon
susama sa iro ang ilahang sitwasyon
Ayha bahogan kinahanglan papaghoton
Human makakaon pwede nang papaulion
sa dako nilang balay nga mao ang batalyon
Mas gipili pang magyukbo aron lang dili presohon

Ikalawang stanza:
Nanghinambog pa sila nga kuno haruhay na
Kay programa nga Eclip nakatabang daw kanila
maovah haha
daghan daw ang na kwartahan
kay lagi gipasaligan
kung molayas og pusil ila daw pagabayaran
agrisibong gipanglokat ang tanan nga nahibaw-an
Kinabuhi sa mga traydor nga nahimong kawatan

Pastilan
hayahay na kuno?
Pero kaaway lang nahimong milyonaryo,
may uban gihatagan ra pud nila’g munho dayun
sa ulahi ilabay ra’g morag trapo
Kasagarang rason, gikapoy maong nangambak
Daghan pag propaganda nga pulos pagpamakak
Gusto kuno magpuyo uban sa ila nga pamilya
Apan karon asa? nagmalipayon ba?
ug karon kamusta na ? nagmalinawon ba?
Silang tanan karon halos dili na mahimutang ug
Dili naman gani katulog nga mag hayang
Kay sayud nga sa rebolusyon siguradong paga silutan

Ikatlong stanza
Dili ikatingala mga pundok sa demonyo
Kaliwatan nga kabilin ni emilio aguinaldo
Sila Ang nagdala sa linyang rebisyunismo
Og planadong gituis ideya sa marxismo
Mga lava og taruc kadaugan gisayangan
Mga tawong kriminal sukad pa sa kasaysayan
Sila ang nagdala sa dunot nga impluwensya
Mga membro sa partido derktahang gipaluya
Dili kita luwas niini nga sitwasyon
Mga gawing karaan babag sa pagpadayon

Kasagaran mobati og mangatras sa trabaho
Kay nagpatigbabaw kahadlok tendensiya nga pasibo
Padayong pangbangi sa sayop tali sa husto
Aron lamang mabatokan pagka indibidwalismo
Kinahanglan palambuon ang imong kahimatngon
Dili angay magkampanti’g kanunay kang magtuon
Porsigidong nga pag-umol sa imong kaugalingon
Kana ang angay buhaton aron maghimo kang lig-on


Traydor