Mga upisyal sa US, midagsang sa nasud karong Marso

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynonEnglish


GISUGAT SA PROTESTA ang pag-abot ni Anthony Blinken, kalihim sa Department of State sa US, sa Malacañang niadtong Marso 19. Ania si Blinken sa nasud aron tigumon si Ferdinand Marcos Jr ug ang AFP sa umalabot nga Balikatan wargames ug aron subling iduso ang Indo-Pacific Security Strategy, ang estratehiya sa US aron ipabilin ang hegemonya niini sa Asia batok sa karibal niining China.

Ayha si Blinken, halos magkadungan nga miabot sa nasud karong Marso ang tag-as nga upisyal sa ekonomiya ug militar sa US.

Gipangunahan ni Gina Raimondo, kalihim sa Department of Commerce sa US, ang delegasyon sa Presidential Trade and Investment Mission nga gipadala sa US aron ibaligya ang Indo-Pacific Economic Framework, usa ka “yaweng” bahin sa Indo-Pacific Security Strategy. Kauban sa delegasyon ni Raimondo ang 22 ka lider sa dagkung kumpanyang Amerikano, lakip ang duha ka kumpanya sa konstruksyon (Bechtel, Black & Veatch) nga tigtukod og mga baseng nabal ug pasilidad militar sa US sa lain-laing nasud.

Miaabot usab sa Pilipinas si Adm. John C. Aquilino, kumander sa US Indo-Pacific Command, alang sa mga tigum kauban silang Marcos, kalihim sa depensa nga si Gilbert Teodoro ug hepe sa AFP nga si Gen. Romeo Brawner Jr, kauban ang uban pang tag-as nga upisyal sa AFP.

Gihisgutan nila ang mga pagpangandam para sa Balikatan 2024, nga gipanghinambog nga mahimong “pinakadaku” sa kasaysayan niini. Pagalunsaron kini sa Batanes ug Palawan gikan Abril 22 hangtud Mayo 8. Usa sa mga “highlight” niini ang “integrated air missile defense exercise,” o pagpalupad og mga misayl sa direksyon sa China. Subay kini sa Strategic Defense Strategy ug papel sa Pilipinas isip paon sa depensang first-island chain sa US.

Mga upisyal sa US, midagsang sa nasud karong Marso