Pito, nasamdan sa bangis nga demolisyon 
sa Angeles City

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynonEnglish

Pito ka residente sa Sityo Balubad sa Barangay Anunas, Angeles City sa Pampanga ang nasamdan niadtong Marso 12 sa paturagas nga pagpamusil sa mga pulis. Nagsilbing pwersang pangseguridad ang mga pulis sa demolition team sa Clark Hills Properties Corporation nga miatake sa sityo aron bungkagon ang barikada sa mga residente. Miabot sa 500 ang giusang pwersa sa mga pulis ug maton. Apektado sa planong demolisyon ang kapin 500 ka panimalay sa 72-ektaryang yutang ginailog sa kumpanya. Gibanabanang 2,000 ka residente ang biktima sa pagpangilog sa yuta.

Bangis nga gibungkag sa mga pwersa sa estado ug maton ang balay nga duul sa barikada ug pugos nga gisulod ang mga dalan sa baryo. Atubangan sa pagpanalipud sa mga residente, nagpabuto og pusil ang mga pulis nga misamad sa pito ka residente sa ilang mga dughan ug hita. Gihulga usab nila ang duha ka myembro sa midya nga nagabalita sa pagpangharas.

Sa misunod nga adlaw, subling gisulod sa mga maton ang sityo ug gipangbuak ang mga bintana sa mga balay.

Pagpamomba. Dili moubos sa 22 ka bomba ang gihulog sa AFP gikan sa ere sa mga komunidad sa Abra gikan Pebrero 25 hangtud Pebrero 27. Gisundan kini sa pagpanganyon ug pagpangistraping sa mga sundalo nga miigo duul sa mga fishpond, pastuhan ug umahan sa mga residente. Apektado dinhi ang utlanan sa Barangay Bazar, Sallapadan ug Barangay Bulbulala, Licuan-Baa.

Sa Bukidnon, subling gikanyon sa mga tropa sa 10th ID ang Valencia City niadtong Marso 10, alas-10 sa buntag hangtud alas-2 sa hapon. Dili moubos sa 18 ka beses nga nagbuhi og bomba ang mga pwersa sa AFP gamit ang mga 105 howitzer nga nakapwesto sa Sityo Bulakaw, Barangay Concepcion sa maong syudad.

Pagpamusil. Paturagas nga namusil ang 2nd IB sa Sityo Cayang, Barangay Liong, Cataingan, Masbate niadtong Marso 11 ug ginapagawas nga usa ka “engkwentro” sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang nahitabo. Gihadlok ug gipugos pa sa militar ang mga upisyal sa barangay nga mopirma og sertipikasyon nga nagpamatuud nga adunay nahitabong engkwentro sa lugar.

Iligal nga detensyon ug deportasyon. Arbitraryong gipriso ug pugos nga ginapabalik sa The Netherlands ang Pilipinong aktibista nga si Marikit Saturay dihang mibisita siya sa Pilipinas niadtong Marso 7 aron mosalmot sa adlawng natawhan sa iyang lola. Tulo ka gabii siyang gipriso sa Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport ayha pugos nga gipauli sa gigikanang nasud. Matud BI, lakip sa “blacklist order” si Saturay tungod sa pagsalmot sa mga “anti-gubyernong mga aktibidad.”

Pagpamig-ot. Walay hunong nga intimidasyon ug harasment ang gihimo sa mga pwersa sa estado sa pamilya sa mga Pulang manggugubat sa BHB nga namartir sa Bilar, Bohol niadtong Pebrero 23. Balik-balik nga ginaadtuan sa pulis ang pamilya sa namartir nga si Perlito Historia niadtong milabayng mga semana aron pugson silang iatras ang planong ipa-awtopsiya ang patayng lawas sa biktima. Gisuhulan sa pulis ang pamilya ni Historia ug gihulga dihang wala niini gidawat ang kwarta.

Paglapas sa katungod sa mamumuo. Subling ginapig-ot ang lider sa Technol Eight Philippines Workers Union (TEPWU)-OLALIA-KMU nga si Mario Fernandez niadtong Marso 9. Gitoohan nga ang maong pagpamig-ot adunay kalabutan sa umalabot nga pakignegosasyon nila alang sa bag-ong collective bargaining agreement (CBA). Ingon niini usab ang nasinati niya niadtong 2022.

Samtang, gibalewala sa kumpanyang Profood International Corporation ang mamumuo niining si Isidro Rosell, 62, dihang maaksidente sa Mandaue Plant sa Barangay Maguikay, Mandaue City, Cebu. Deseotso ka tuig nang nagatrabaho si Rosell sa kumpanya. Naaksidente siya niadto pang Pebrero 20 dihang nahulog sa trak nga iyang ginakargahan og cocoshells nga ginahakot gikan sa pabrika. Nagresulta kini og blood clot sa iyang utok. Mibalibad ang kumpanya nga tabangan siya.

Pito, nasamdan sa bangis nga demolisyon 
sa Angeles City