Higit 14,000 residente, naapektuhan ng panganganyon at pambobomba ng AFP sa Mindoro

Sa loob ng 10 araw, dalawang serye ng panganganyon, pambobomba at pag-iistraping ang isinagawa ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa isla ng Mindoro. Hindi bababa sa 14,000 residente ang naapektuhan ng teroristang aksyon na ito ng estado. Naitala ang mga kasong ito noong Abril 29 at Mayo 8.

Unang binomba ng AFP ang kabundukan sa hangganan ng Roxas at Mansalay noong Abril 29 sa mga residente ng Barangay San Vicente, Roxas at karatig na Barangay Balugo at Waygan, Mansalay. Ayon sa ulat, bahagi ang nasabing panganganyon ng “test firing” sa lugar. Hindi bababa sa anim ang kanyong pinasabog ng mga sundalo.

Samantala, 1,459 residente ng Barangay Tawas, Bongabong, at 1,932 residente ng Barangay Malo, Bansud ang nabulabog din sa pambobomba at pang-iistraping sa kabundukang saklaw ng nasabing barangay noong Mayo 8, bandang 2:20 ng hapon. Tinarget ng bomba at istraping ang mga kubo at sagingan ng mga residente.

Binomba ang komunidad matapos magkaroon ng engkwentro ang 203rd IBde at isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Mindoro. Bago pa man isinagawa ang pambobomba at panganganyon, binubulabog na ng operasyong kombat ang kabuhayan at katahimikan ng mga residente sa naturang lugar.

Ang teroristang pambobomba ng AFP ay tahasang paglabag sa internasyunal na makataong batas at mga alituntunin na nakasaad sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Nilabag nito ang Ika-4 na Bahagi, Artikulo 4, Numero 4 ng CARHRIHL: “Ang sibilyang populasyon at mga sibilyan ay itatrato bilang sibilyan at ipag-iiba sa mga mandirigma at, kasama ang kanilang ari-arian, ay hindi maaaring atakihin. Sila ay pangangalagaan laban sa walang habas na pambobomba mula sa himpapawid, istraping, panganganyon, pagmomortar, panununog, pambubuldoser at iba pang katulad na anyo ng pagwasak sa mga buhay at ari-arian, paggamit ng mga pampasabog gayundin ng pag-iipon ng baril, bala, pampasabog atbp. sa malapit sa kanila o sa gitna ng hanay nila, at sa paggamit ng mga sandatang kemikal at bayolohikal.”

AB: Higit 14,000 residente, naapektuhan ng panganganyon at pambobomba ng AFP sa Mindoro