Mamamayang Cubano, bumoto pabor sa inamyendahang Family Code

,

Higit 3.9 milyong mamamayan ng Cuba ang bumoto pabor sa ratipikasyon ng inamyendahang Family Code ng bansa noong Setyembre 25. Ito ay 66.9% ng kabuuang bilang ng bumoto noong araw ng reperendum (6.2 milyon, kung saan 5.8 milyon ang balido). Higit walong milyon ang bilang ng rehistradong botante sa bansa.

Titiyakin ng bagong Family Code ang mas pinasaklaw at pinalawak na mga karapatan para sa mga matatanda, lahat ng kasarian, mga bata at mas maunlad na relasyon sa loob ng pamilya. Nabuo ang naturang kodigo noong 1975.

Dumaan sa mahabang proseso ng pagbubuo, mga pulong at konsultasyon sa antas ng mga komunidad at iba pang kampanyang impormasyon ang inamyendahang Family Code para tiyakin ang pinakamalawak na partisipasyon ng mamamayan.

Umabot sa 6.48 milyong indibidwal o higit kalahati ng kabuuang populasyon ng Cuba ang lumahok sa mga konsultasyong masa at pulong pagtitipon na ipinatawag ng estado kaugnay ng inamyendahang Family Code. Ayon sa estado, umabot sa 79,000 pagpupulong ang inilunsad mula Pebrero hanggang Abril.

Naunang inilabas ang borador noong Setyembre 2021 na pinagtalakayan ng mga eksperto sa mga kaugnay na larangan at pag-aaral bago isinalang sa debate sa parlamento. Noong Oktubre 2021 ay bumuo rin ng isang online na programa o Family Code app ang estado para maabot ang populasyon. Nilaman nito ang borador at Konstitusyon ng Republika ng Cuba at nagbigay-daan para makapagkomento ang mga indibidwal.

Inilabas ng komisyong nakatalaga sa paglalabas ng borador ang pinal na kodigo ng inamyendahang Family Code noong Hunyo at muling idinaan sa mga mambabatas ng bansa. Ang Family Code ng bansa ay isinabatas noon pang 1975.

Ang pagbabago sa Family Code ay isinagawa para para maiangkop ito sa nilalaman ng inamyendahang konsitusyon ng bansa noong 2019.

Nilalaman ng batas ang ibayong pagsasaklaw sa mga Cubano, hindi lamang sa usapin ng kasarian o sekswal na oryentasyon, kundi pati sa usapin ng edad, pagkilala sa kanilang mga kakayahan at pagkakaiba-iba, at gayundin sa pagkilala sa iba’t ibang anyo o kairalan ng isang pamilya.

AB: Mamamayang Cubano, bumoto pabor sa inamyendahang Family Code