Pagtanggal sa “listahan ng terorista” kay Ka Louie Jalandoni, iginiit

,

Isinumite kahapon ng International Committee to Defend Louie Jalandoni ang isang petisyon sa Department of Justice para sa pagtatanggal sa pangalan ni Ka Louie Jalandoni sa listahan ng mga “terorista” ng gubyerno ng Pilipinas. Ayon sa kanila, malayong hindi “terorista” si Ka Louie sapagkat isa siyang tagapagtaguyod ng kapayapaan.

Paunang pinirmahan ng 1,500 internasyunal na mga personahe at tagasuporta ang naturang petsiyon. Saad ng petisyon, “bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan mula sa iba’t-ibang bahagi ng mundo, kaisa kami ng mamamayang Pilipino sa panawagang tanggalin ang arbitraryo at malisyosyong designasyon kay Ka Louie at lahat ng iba pang personahe bilang mga ‘terorista.'”

Ayon sa kanila, patuloy silang nagsisikap para makakuha ng dagdag pang suporta para sa kanilang panawagan. Dagdag nila, igigiit din nila sa kani-kanilang mga gubyerno na huwag kunsintihin ang mga paglabag sa karapatang-tao ng gubyerno ng Pilipinas laban sa mga progresibo at ang arbitraryong pagtatalaga sa kanila bilang “terorista” para isaisantabi ang kanilang lehitimong mga panawagan.

Pinatampok din nila sa petisyon ang pagsisilbing lider ni Ka Louie ng peace panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan nito sa Guberyno ng Republika ng Pilipinas sa mahabang panahon.

Kasabay ng pagsusumite ng petisyon, nagpiket ang mga grupong bahagi ng Committee DEFEND sa harap ng Department of Justice sa Manila. Nakiisa sa protesta ang International League of Peoples’ Struggle (ILPS).

Iginiit ni Liza Maza, pangkalahatang kalihim ng ILPS, hindi dapat umanong ituring na mga terorista ang mga konsultant at lider ng NDFP. “Hindi sila terrorist. Sila po ay matagal nang nakikipaglaban para magkaroon ng matagalan at sustinable na kapayapaan dito sa ating bayan,” saad niya.

Paliwanag pa niya, dapat umanong iwaksi ang pag-iisip na porke humawak ng armas ay sasabihin nating terorista. “Ang tradisyon po ng paglaban nang armado ay nagsimula pa sa panahon ni Andres Bonifacio. At ito ay may katuturan at merong dahilan,” ayon sa kanya.

“Panahon na ngayon na tayo naman ang magtanggol at mangalaga kay Louie at iba pang tagapagtaguyod ng kapayapaan,” sabi pa ni Maza.

Itinalagang “terorista” si Ka Louie noong Mayo alinsunod sa resolusyon ng Anti-Terrorism Council na ayon sa mga kritiko nito ay walang batayan.

AB: Pagtanggal sa "listahan ng terorista" kay Ka Louie Jalandoni, iginiit