Archive of NDF-Palawan

Makatwiran ang magprotesta: ipagpatuloy ang laban sa mapaminsalang mina sa Palawan!
April 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kaisa ng iba’t ibang uri at sektor ng mamamayan, mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Palawan ang iligal na pagdispers at pag-aresto ng mga pulis na nagmistulang bayarang goons ng Ipilan Nickel Corporation (INC) sa mga residente ng Brooke’s Point na mapayapang nagsasagawa ng kilos-protesta laban sa operasyon ng kumpanya. Iligal na dinampot […]

Papag-alabin ang apoy ng digmang bayan sa Palawan! Pakamahalin ang Bagong Hukbong Bayan!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Palawan |

Taas-kamaong nagpupugay ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa pagdiriwang ng ika-54 anibersaryo ng New People’s Army. Mula nang ito’y itatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) noong Marso 29, 1969, muling nagkaroon ang mamamayang Pilipino ng sarili at tunay nilang hukbo. Hawak ang pangkalahatang linya ng bagong-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba, […]

Mamamayang Palaweño, gunitain ang Pag-aalsang EDSA sa ibayong paglaban sa papet, pasista at pahirap na rehimeng Marcos II
February 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Napapanahon ngayon ang paggunita sa ika-37 taon ng Pag-aalsang EDSA UNO sa unang taon ng pasista’t ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Malinaw sa buong sambayanang Pilipino na walang pinag-iba si Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. sa ama niyang diktador na nagpataw ng batas militar noong 1972. At katulad ng sinapit ng matandang Marcos, itatapon din ng nagkakaisang […]

Tugunin ang panawagan ng mamamayan ng Brooke’s Point: operasyon ng Ipilan Nickel Corporation, itigil!
February 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nananawagan ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa mamamayang Palaweño at buong bansa na suportahan ang pakikibaka ng mga magsasaka at natibong Palaw’an sa Brooke’s Point laban sa mapaminsalang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation. Mula Pebrero 18, nagbarikada ang mga residente sa sayt ng mina sa Brgy. Maasin para igiit sa pambansang gubyernong ipahinto […]

Tutulan ang pagtatayo ng panibagong mga base militar ng US sa bansa
February 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa pagtindig ng malawak na hanay ng mamamayan at mga tunay na makabayang Pilipino laban sa pagtatayo ng karagdagang mga base militar ng US sa bansa sa tabing ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Mariin naming kinukundena ang garapalang pagpapakatuta ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte, laluna ang pasista’t […]

Magsasakang Palaweño, ipaglaban ang lupa at pangangalaga sa kalikasan!
January 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa paggunita sa ika-36 taon ng masaker sa mapayapang pagkilos ng mga magsasaka sa Mendiola, at sa gitna ng pagkawasak ng malalawak na taniman sa timog Palawan, dapat magbigkis ang mga magsasakang Palaweño para labanan ang lahat ng proyektong nangwawasak sa kanilang kabuhayan at kapaligiran. Hindi pa ganap na nakakabawi sa pinsala ng bagyong Odette […]

Panagutin ang mga dambuhalang kumpanya ng mina at ang kasabwat na rehimen ni JCA at rehimeng US-Marcos-Duterte sa malawakang pagbaha sa Brooke’s Point!
January 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Dapat na tuligsain ang dayuhan at malakihang operasyon ng mina at iba pang mapaminsalang proyekto sa probinsya na pangunahing sanhi ng malawakang pagbaha, laluna sa bayan ng Brooke’s Point. Dinisloka ng kalamidad na ito ang 3,903 pamilya o 19,292 indibidwal sa 16 sa 18 barangay sa nasabing bayan, ayon sa ulat ng PDRRMO. Para sa […]

Ipagdiwang ang ika-54 anibersaryo ng CPP-MLM at ikambyo pasulong ang digmang bayan sa Palawan at buong bansa sa tanglaw ng mga aral ng dakilang komunistang lider na si Kasamang Jose Maria Sison!
December 22, 2022 | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | NDF-Palawan |

Kasama ng buong hanay ng rebolusyonaryong kilusan sa probinsya ng Palawan, mahigpit na nakikiisa at taas-kamaong nagpupugay ang BVC-NPA Palawan at NDF-Palawan sa maningning na ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating pinakamamahal na Communist Party of the Philippines (CPP). Mahusay nitong pinamunuan sa teoryang gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang buong sambayanang nakikibaka sa pagsusulong ng demokratikong […]

Makibaka, huwag matakot! Ipaglaban ang karapatan sa gitna ng pinag-iibayong militarisasyon sa Palawan sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte!
December 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nagluluksa at namumuhi ang sambayanang Pilipino sa napakababang estado ng pagtataguyod sa karapatang pantao sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Nagpapatuloy at lalong sumasahol ang kabi-kabilang kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan at ang impyunidad ng mga ahente ng estado na siyang pangunahing may kagagawan sa mga krimeng ito. Higit pa itong sasahol […]

Taglayin ang diwa ni Bonifacio sa harap ng umiigting na interbensyong militar ng US!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDF-Palawan, kaisa ng buong sambayanang Pilipino, ang tahasang pagyurak ng imperyalismong US sa pambansang soberanya ng Pilipinas sa plano nitong pagdadagdag ng bagong base militar sa Palawan. Pandudusta ito sa ika-159 taong kapanganakan ng rebolusyonaryong bayaning Pilipinong si Andres Bonifacio na nag-alay ng kanyang dakilang buhay sa pagsusulong ng armadong rebolusyon upang […]