Archive of Public Information Office

Kalbaryo sa sambayanang Pilipino ang unang taon sa ilalim ng papet, pasista at pahirap na ilehitimong rehimeng US-Marcos II
July 06, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Walang napala ang sambayanang Pilipino sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II kundi ang papatinding kahirapan dulot ng ibayong pagka-agnas ng lipunang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo na saklot ng pandaigdaigang krisis ng monopolyo kapitalismo. Sagad-sagaran ang pagiging papet at tuta ng rehimeng Marcos II sa imperyalismong US […]

Pagbayarin nang mahal ang berdugong AFP-PNP sa masaker sa pamilya Fausto sa Negros at iba pang paglabag sa karapatang pantao ng estado at militar!
June 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nagpupuyos ang damdamin ng mamamayan ng Timog Katagalugan sa karumal-dumal na pagmasaker ng tropa ng 94th IBPA sa pamilyang Fausto ng Brgy. Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 14. Nakikiisa ang buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa mga kaanak ng biktima at kanilang mga kababayan sa paghahanap ng hustisya sa malagim na […]

Mamamayang Pilipino magkaisa, ilantad at labanan ang anti-mamamayan, anti-demokratiko at anti-nasyunal na pakanang cha-cha ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II
May 25, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas ng Timog Katagalugan (PKP-TK) ang buong sambayanang Pilipino sa pagkundena sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas sa ilalim ng tuta, pasista, palpak at pahirap na rehimeng US-Marcos II. Ang pakanang ito ay tiyak na magdudulot ng ibayong pagpapahirap sa mamamayang Pilipino na matagal nang nagdurusa sa ilalim […]

Pulang saludo at natatanging parangal kina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon, dakila at kapita-pitagang mga pinuno ng rebolusyon! Tanganan ang naiwan nilang mga tungkulin at dalhin sa bagong antas ng lakas at pagsulong ang rebolusyon!
April 22, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Sa okasyon ng ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), natatangi at pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan kina Benito “Ka Laan” Tiamzon at Wilma “Ka Bagong-tao” Austria-Tiamzon, mga dakila at kapita-pitagang haligi ng Partido, BHB at NDFP. Brutal silang pinaslang ng berdugong […]

Sa ika-2 taong ng anibersaryo ng Bloody Sunday Massacre, Ipagpatuloy ang pakikibaka para sa hustisya ng mga biktima ng ekstra-hudisyal na pamamaslang! Magpunyagi sa pambansa-demokratikong rebolusyon!
March 07, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kaisa ang Partido Komunista ng Pilipinas -Timog Katagalugan (PKP-TK) sa paggunita ng mamamayan ng Timog Katagalugan sa karumal-dumal na Bloody Sunday Massacre. Ang Bloody Sunday ay ang araw kung saan sabay-sabay na pinaslang ng mga ahente ng estado ang siyam na aktibista at lider at dinakip ang anim na iba pa mula sa mga hayag […]

Suportahan ang panawagan ng mga Dumagat, Remontado at lahat ng mamamayang apektado ng Kaliwa Dam
February 22, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas-Timog Katagalugan sa pakikibaka ng mga Dumagat, Re-montado at lahat ng mamamayang apektado ng mapaminsalang proyektong Kaliwa Dam. Naninindigan ang Partido at buong kilusang rebolusyonaryo sa TK na walang ibang mabuting idudulot ang proyekto kundi delubyo para sa mamamayan ng Rizal at North Quezon. Pinatutunayan ng nagaganap na martsang protesta […]

Mamamayan ng daigdig, magbigkis, pigilan at labanan ang lahat ng anyo ng inter-imperyalistang gera!
February 22, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kaisa ng mamamayan ng daigdig, tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan ang nagpapatuloy na inter-imperyalistang gera sa Ukraine sa pangunguna ng US. Kasabay nito, mariin din naming tinutuligsa ang tuluy-tuloy na pang-uudyok ng US ng panibagong larangan ng gera sa Asia Pacific laban sa China. Isang taon na ang nakalilipas mula nang […]

Balik-aralan ang mga turo ni Ka Joma! Magpunyagi sa pambansa-demokratikong rebolusyon at ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo!
February 08, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kasabay ng pagdiriwang sa ika-84 kaarawan ng dakilang guro ng rebolusyong Pilipino at tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Kasamang Jose Maria Sison, nananawagan ang PKP-TK na pag-ibayuhin ang pagbabalik-aral sa kanyang mga turo at sulatin, laluna ang 5 bolyum ng mga piniling sulatin ni Ka Joma. Nananatiling lapat, tumpak at napapanahon […]

Pakilusin ang milyong mamamayan at ibunsod ang daluyong ng kilusang masa tulad ng First Quarter Storm ng 1970!
January 25, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Limang dekada makalipas ang malakas na daluyong ng kilusang masa na tinaguriang First Quarter Storm ng 1970, lalong nalantad ang ibayong pagkabulok ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino na nagbubunsod ng higit na paborableng sitwasyon para sa pagsulong ng digmang bayan. Sa diwang ito, nararapat na balikan ng sambayanang Pilipino ang mga aral at […]

AFP, sinungaling! Tuloy ang rebolusyon at pakikibaka ng bayan sa inspirasyon ni Ka Joma
December 20, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Desperado at katawa-tawa ang pahayag ni Col. Medel Aguillar, tagapagsalita ng AFP na walang kwalipikadong pumalit kay Kasamang Jose Maria Sison bilang pinuno ng CPP. Sino ba naman siya para magbitaw ng salita gayong wala naman siya sa pamunuan ni hindi siya kasapi ng Partido? Pumupostura ang AFP na subaybay nila ang talaksan ng mga […]