Archive of Public Information Office

Uring Magsasaka, Mangahas Makibaka, Isulong ang armadong pakikibaka!
October 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas-TK sa mga magsasaka ng Timog Katagalugan ngayong ginugunita ang buwan ng magsasaka. Kinikilala ng PKP-TK ang uring magsasaka bilang pangunahing pwersang rebolusyonaryo na nagsusulong ng pambansa-demokratikong mithiin ng sambayanang Pilipino. Ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga magsasaka ng Timog Katagalugan at sa buong bansa ang nagtutulak sa kanila para […]

Gunitain ang Ika-50 anibersaryo ng Batas Militar sa Diwa ng Puspusang Pakikibaka Laban sa Pasismo-terorismo ng Estado at Neoliberalismo
September 21, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Hindi malilimutam ang madilim na panahon limampung taon na ang nakalilipas nang sumaklot sa buong bayan ang Batas Militar na ipinataw ng rehimeng US-Marcos noong Setyembre 21, 1972. Higit kailanman dapat na muling pag-alabin ang mga damdamin sa harap ng lubos na panunumbalik ng pamilyang Marcos sa estado-poder sa pagkakaupo ng ilehitimong pangulong si Marcos […]

Ilantad at Puspusang Labanan ang Panlilinlang, Panunupil at Pasismo ng Rehimeng Marcos II!
September 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (PKP-TK) ang bagong pakana ng alagad ni Marcos Jr. na si Senador Francis Tolentino na amyendahan ang nilalaman ng Statement of Assets, Liabilities and Net worth (SALN) ng mga nagtatrabaho sa gubyerno, sila man ay inihalal o hinirang. Nais ni Tolentino na obligahing ilagay sa kanilang […]

Itakwil ang Ilehitimong Rehimeng US-Marcos II, Paigtingin ang Digmang Bayan, Kamtin ang Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan
July 31, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Walang dapat asahan ang sambayanang Pilipino sa programa at pangakong ipinahayag ng isang ilehitimong pangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang katatapos na State of the Nation Address (SONA). Malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanyang rehimen ay magsisilbi lamang sa interes ng naghaharing uring malaking burgesya-kumprador, uring panginoong maylupa, burukrata […]

Labanan ang Terorismo ng Estado, Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan
July 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Hulyo 4 imamarka ang ikalawang taon ng pagsasabatas ng Anti-Terrorism Law of 2020 (ATL). Ito rin ang huling dalawang taon sa poder ng diktador at tiranong si Duterte nang ipahayag na dudurugin niya ang CPP-NPA-NDFP. Sa huling dalawang taon, binalot ng pasistang lagim ang buong bansa na nagdulot ng lansakang paglabag sa mga demokratikong […]

Bagong kasinungalingan ng AFP-PNP, aani ng medalya kay Duterte!
August 16, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Mariing kinukundena ng Communist Party of the Philippines-Southern Tagalog ang iligal na pag-aresto ng 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA sa isang nagngangalang Ernesto Panganiban sa Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro nitong Agosto 6. Ayon sa pulisya, si Panganiban na may alyas na Gavino/Joker/Istoy/Nori at Rato ay diumano’y isang kagawad ng NPA na may patong sa ulo […]

Duterte, tuta ng kano! Muling pinagtibay na VFA, labanan
August 12, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Matapos ang kanyang pulong kay US Defense Secretary Lloyd Austin noong Hulyo 29, pinatunayan ni Duterte ang pagiging tuta ng imperyalismong US sa pagtitibay ng bagong Visiting Forces Agreement (VFA) at pagbawi sa bantang abrogasyon nito. Ang VFA ay isa sa mga di-pantay na tratadong militar sa pagitan ng US at Pilipinas. Isang kasunduan ito […]

Wakasan ang diktadurang paghahari ni Duterte!
July 28, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ubos-kayang labanan at ipagwagi ang pakikibaka para ibagsak ang pasistang rehimeng Duterte. Sa Araw ng State of the Nation Address (SONA) ng tiranong si Duterte, nakahanda ang buong bayan na kalampagin ang bulok, korap, inutil at teroristang rehimen. Patuloy na kikilos ang buong bayan hanggang sa ganap na maibagsak si Duterte at wakasan ang kanyang diktadurang paghahari.

Sa Araw ng Huwad na Kalayaan, Paigtingin ang pakikibaka laban sa imperyalismong US at China at kamtin ang tunay na kalayaan
June 12, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Sa taun-taong paggunita ng Araw ng Kalayaan, kaninong kalayaan ba ang ipinagdiriwang ng reaksyunaryong gubyerno? Ito ay kalayaan ng mga imperyalistang kapangyarihan na walang habas na dambungin ang patrimonyang yaman at yurakan ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Pagdiriwang ito ng mga reaksyunaryong rehimen sa daang taong pagpapakatuta sa mga dayuhan upang panatilihin ang malakolonyal at […]

Panagutin ang traydor na si Duterte! Ipagtanggol ang soberanyang karapatan at teritoryo ng Pilipinas sa WPS!
May 18, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Itinatakwil ng mamamayang Pilipino si Duterte sa pagyukod sa China at pagtataksil sa bayan. Buong kataksilang ipinagkaloob niya sa China ang teritoryo at ang patrimonyang yaman ng bansa sa West Philippine Sea (WPS) kapalit ng mga pautang, pondo at bakuna. Dapat papanagutin si Duterte sa pagsuko sa soberanyang karapatan ng mamamayang Pilipino sa sariling exclusive […]