Archive of United Front

Lider-manggagawa ng Panay, pansamantalang nakalaya
December 11, 2022

Ikinagagalak ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Panay ang paglaya sa pangkalahatang kalihim nito na si Elmer Forro matapos makulong nang walong buwan, ayon sa pahayag ng organisasyon kahapon, Internasyunal na Araw sa Karapatang-tao. Pansamantalang nakalaya si Forro noong Disyrembre 7 matapos siya magpyansa sa gawa-gawang mga kaso na isinampa sa kanya. Di makatarungang inaresto si Elmer […]

Pagtanggal sa "listahan ng terorista" kay Ka Louie Jalandoni, iginiit
December 10, 2022

Isinumite kahapon ng International Committee to Defend Louie Jalandoni ang isang petisyon sa Department of Justice para sa pagtatanggal sa pangalan ni Ka Louie Jalandoni sa listahan ng mga “terorista” ng gubyerno ng Pilipinas. Ayon sa kanila, malayong hindi “terorista” si Ka Louie sapagkat isa siyang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Paunang pinirmahan ng 1,500 internasyunal na […]

Makibaka, huwag matakot! Ipaglaban ang karapatan sa gitna ng pinag-iibayong militarisasyon sa Palawan sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte!
December 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nagluluksa at namumuhi ang sambayanang Pilipino sa napakababang estado ng pagtataguyod sa karapatang pantao sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Nagpapatuloy at lalong sumasahol ang kabi-kabilang kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan at ang impyunidad ng mga ahente ng estado na siyang pangunahing may kagagawan sa mga krimeng ito. Higit pa itong sasahol […]

Attain genuine justice for all victims of human rights violations and state violence! Champion the people’s rights!
December 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The Filipino nation’s struggle for their rights have been long and torturous. Ever since the Spaniards’ colonialization to the puppet regimes that took hold after the republic of the Philippines was erected, the state and its agents’ attacks against people’s rights and civil liberties have gone unabated. In fact, as the crisis of the ruling […]

Our journey to shalom is through the National Democratic Revolution with a Socialist Perspective!
December 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) |

  I will rejoice in Jerusalem, And the joy in My people; The voice of weeping shall no longer be heard in her, Nor the voice of crying. “No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; (Isaiah 65: 19b-20a) The Christians for […]

Taong-simbahan sa Mindanao, nanawagang ibalik ang usapang pangkapayapaan sa NDFP at GRP
December 04, 2022

Nanawagan ang mga taong simbahan at relihiyosong grupo na muling buhayin ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Ipinahayag nila ito sa inilunsad na Mindanao Week of Peace na ginanap mula Nobyembre 25 hanggang Disyembre 1. Naglunsad sila ng isang interfaith na […]

Pilipinong mamamahayag, nominado ng Reporters Without Borders
November 16, 2022

Natatanging Pilipinong mamamahayag si Lady Ann Salem, patnugot ng Manila Today at dating bilanggong pulitikal, sa listahan ng mga nomindao sa 30th Annual Press Freedom Awards ng Reporters Without Borders (RSF) ngayong taon. Kabilang si Salem sa limang mamamahayag at mga midya na nominado sa Independence Prize ng RSF. May kabuuang 15 nominado ang RSF […]

Mga abugado, nagsampa ng petisyon sa UN
November 10, 2022

Nagsumite ng reklamo ang National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) sa upisina ni Margaret Satterthwaite na Special Rapporteur ng United Nations (UN) sa usapin ng Independence of Lawyers and Judges kaugnay ng kinahaharap na pang-aatake at panggigipit ng mga nasa ligal na propesyon sa bansa. Inihatid ito ni Atty. Josalee Deinla, pangkalahatang kalihim ng NUPL, […]

Network sa pagtataguyod ng karapatang-tao at kalayaang sibil, inilunsad
November 06, 2022

Nagtipun-tipon ang mga biktima ng pang-aatake ng estado at mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao mula sa iba’t ibang organisasyon at larangan sa Commission on Human Rights kahapon para itatag ang Citizens Rights Watch Network (CRWN). Isa itong network ng mga indibidwal at grupo na kikilos at magpapakilos para suportahan ang mga Pilipinong inaatake ang karapatang demokratiko, […]

Pagtatanggal sa PKP, BHB at NDFP sa mga listahan ng "teroristang organisasyon", itinutulak
October 26, 2022

Suportado ng International League of Peoples’ Struggles ang mga pagsisikap na ipatanggal ang Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front of the Philippines, gayundin, ang mga rebolusyonaryo at mapagpalayang kilusan sa Turkey, Palestine, Kurdistan at Manipur, sa mga listahan ng “teroristang organisasyon” ng US at iba’t ibang bansa. Ipinasa ng International […]