Diwa ng pakikibaka ang pamana ng magsasakang Bikolano noon sa kasalukuyang henerasyon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

“Lupa para sa magsasaka!”

Nananatili pa ring tumataginting ang panawagan ng mga magsasaka higit lalo ngayon sa panahon ng rehimeng Marcos II. Hindi ito kailanman nagbago, natinag ni nalimot. Pilit mang burahin at baluktutin ng pamilya Marcos ang kasaysayan ng bansa, ang mga salinlahi ng magsasakang mula pa noon ay pinagkakaitan na ng lupa at hustisya ang magsisilbing moog na magtatanggol sa katotohanan.

Hindi nagmula sa bula ang pagkakaisa’t lakas ng mga magsasaka sa Kabikulan. Nabuo ito at napagtibay sa mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga magsasaka laban sa mga dayuhan, diktador at malalaking panginoong maylupang nangamkam ng kanilang lupa. Ang pakikibaka ng magsasakang Bikolano ay tradisyong nakaugat sa malaon nang suliranin sa lupa na patuloy na ipinapasa sa mga sumusunod na henerasyon.

Hindi malilimot ng bayan ang bagsik ng batas militar laban sa mga magsasaka. Nariyan ang masaker ng mga magsasaka noong Hunyo 14, 1981 sa Daet, Camarines Norte. Walang awang pinagbabaril ng mga elemento ng Philippine Constabulary ni Marcos Sr. ang daan-daang magsasakang nagmartsa mula bayan ng Basud upang ipanawagan ang pagtaas ng presyo ng kopra, iprotesta ang hayagang panlilinlang ng Coco Levy at huwad na eleksyon. Apat na magsasaka ang napaslang bunga nang pamamaril na iyon. Sila ay sina Jose Alcantra, Elmer Lagarteja, Rogelio Guevara at Benjamin Suyat.

Kaya maaaring kutsabahin ni Marcos II, ang mga anak at apo ng mga kroni at dating tauhan ng kanyang amang diktador sa Bikol tulad ng mga Villafuerte, Fuentebella, Escudero, Bichara, Espinosa, Kho, Padilla, at marami pang iba. Ngunit mananatiling pamana ng maralita sa kanilang mga kaapu-apohan ang malawak na paglaban ng mga magsasaka laban sa isanlibot’ isang hinagpis na idinulot nilang mga naghahari-harian – mula sa pagyurak sa karapatan hanggang sa pangangamkam ng mga lupa at pagkakait ng buhay at kinabukasan.

Hindi mabubura ninuman o ng anumang propaganda ng bagong upong rehimeng Marcos II, ang dugo ng mga namartir na mga magsasaka na umagos at nanuot na sa lupang kanilang ipinagtatanggol na makamit at matamnan. Hindi kailanman mapapawi sa ala-ala ng kanilang mga pamilya ang mga bayaning nakibaka upang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupa at labanan ang karahasan ng batas militar.

Sa paggunita ng ika-50 taon ng batas militar ng diktador na si Marcos Sr., mananatili ang paglaban na ito. Isang ginintuang sandatang mahigpit na tatanganan ng mga anak at apong ilinuwal ng marahas na panahon. Sandatang ipinamana sa kanila ng kanilang mga magulang at mga ninuno upang sila naman ang magpatuloy sa paghawan ng landas tungo sa isang malaya, makatarungan at masaganang bukas.

Diwa ng pakikibaka ang pamana ng magsasakang Bikolano noon sa kasalukuyang henerasyon