Hustisya para sa panibagong 14,261 biktima ng pambobomba, panganganyon, at pag-istraping ng berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA!

Kinukondena ng NDFP-Mindoro ang utak-pulburang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa walang pakundangan nitong paghahasik ng teror at ligalig sa mamamayang Mindoreño. Dalawang magkasunod na insidente ng pambobomba at pag-iistraping ang naganap sa lalawigan ng Oriental Mindoro noong Abril 29 at Mayo 8.

Unang binomba ang kabundukan sa hangganan ng Roxas at Mansalay noong Abril 29, 2023 na bumiktima sa kabuuang 10,870 residenteng naninirahan sa Brgy. San Vicente, Roxas at karatig na Brgy. Balugo at Waygan, Mansalay. Ayon sa ulat na nakalap ng NDFP-Mindoro, bahagi ang nasabing panganganyon ng test firing na isinagawa ng mga berdugong nagkakampo sa gitna ng pamayanan ng Sitio Tauga, Brgy. San Vicente.

Tinatayang nasa apat (4) hanggang anim (6) na bala ang ginamit ng pasistang militar para sa nasabing operasyon. Samantala, 1,459 residente ng Barangay Tawas, Bongabong, at 1,932 residente ng Barangay Malo, Bansud ang nabulabog at dinahas ng walang habas na pambobomba at pag-iistraping sa kabundukang saklaw ng nasabing barangay kahapon lamang Mayo 8, bandang 2:20 ng hapon. Tinarget ng bomba at istraping ang mga kubo at sagingan ng mga residente.

Nangyari ang pambobomba matapos magsagupaan ang berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA at ang isang yunit ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro. Bago pa man naganap ang pambobomba at panganganyon, binubuliglig na ang mga residente ng mga barangay sa nasabing mga bayan ng walang patid na operasyong militar ng mga pulis at sundalo.

Kung susumahin, aabot na sa 14,261 residente ng limang barangay sa apat na bayan ng Oriental Mindoro ang nabiktima ng mga pasista ng kanilang mababangis na operasyon. Dinaranas ng mga biktima ang grabeng takot, hindi mapagkatulog, pagkasira ng pagkakabuhay dulot ng tulig ng mga putok hatid ng bomba at helicopter.

Garapalang inilunsad ng mga berdugo ang mga operasyong ito sa kasagsagan ng pag-inda ng mamamayan sa pinsalang hatid ng oil spill sa buong lalawigan ng Oriental. Imbis na tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, nagawa pang gumastos ng inutil na rehimeng US-Marcos II ng higit P480,000 para sa mga bala at artileriya na ginamit sa panganganyon at istraping. Ikatlo na ito sa insidente ng pambobomba at pag-istraping sa Mindoro sa ilalim ng pasistang rehimeng US-Marcos II.

Dapat panagutin sina PBGen. Joel Doria ng PNP-MIMAROPA at BGen. Randolph Cabangbang ng 203rd Brigade sa krimen laban sa mamamayang Mindoreño. Pangunahin nilang nilabag ang mga probisyong nakapailalim sa International Humanitarian Law (IHL).

Ipinagbabawal ng pandaigdigang batas na ito ang walang patumanggang pag-istraping at pambobomba o panganganyon (Indiscriminate Strafing and shelling) dahilan para mapinsala ang mga ari-arian (Destruction of Properties), buhay at pamumuhay ng mga sibilyan.

Pinatutunayan lamang ng mga insidenteng ito na walang kinikilalang batas ang mga naghuhuramentadong sundalo at pulis ng pasistang rehimeng US-Marcos II. Sukdulang ilagay nila sa panganib ang buhay at kabuhayan ng mamamayan alang-alang sa pagkamit ng hibang na pangarap nilang durugin ang rebolusyonaryong kilusan.

Ang rebolusyonaryong kilusan ay ang malawak na mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. May batayan at lehitimo ang mga hinaing na ipinaglalaban ng mamamayan. Habang pinapangarap ng AFP-PNP na durugin ito, sa esensya ay nagdedeklara ito ng digma sa mahihirap na mamamayan.

Kaya taliwas sa inaakala ng rehimen na madudurog nito ang rebolusyon, habang may mahihirap lalong pinapaypayan ng pandarahas ng 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA ang paglaban at pagtatanggol ng mamamayang Mindoreño sa kanilang karapatan. Ang mga pulis at militar ang tunay na sumisira sa kapayapaan at tagapaghasik ng terorismo sa buong isla ng Mindoro!

Dapat lang na magkaisa ang mamamayang Mindoreño sa pagbigo sa pasistang pakana ng 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA. Pagtulungan nating imulat, organisahin at pakilusin ang mga apektadong mamamayan at ang mga pamayanan para sa kolektibong paglaban sa pasismo ng mga palalong pulis at militar.

Ipatupad ang SAMA-SAMANG TANGGULAN upang biguin ang kampanyang panunupil at supresyon ng reaksyunaryong estado. Dapat magkaisa ang mga Mindoreño sa panawagang bigwasan ang mga utak-pulburang pulis at sundalo, na walang ibang hatid kundi pagpapahirap at takot sa mamamayan.

Pinakamahalaga, dapat paglingkurin ang lahat ng pagsusumikap ng mamamayan sa paglakas ng armadong pakikibakang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan, ang tunay na hukbo ng mamamayang api at pinagsasamantalahan. Sa paglakas ng kanilang Pulang hukbo at ng kilusang masa laban pasismo, magagawa ng mga Mindoreñong biguin ang berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA, at iabante ang inilulunsad na pambansa-demokratikong rebolusyon tungo sa mas mataas na antas.

Hustisya para sa biktima ng pambobomba at pag-istraping sa mga komunidad!

Panagutin ang berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa krimen nila sa mamamayang Mindoreño!

Isulong ang Digmang Bayan hanggang tagumpay!

Hustisya para sa panibagong 14,261 biktima ng pambobomba, panganganyon, at pag-istraping ng berdugong 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA!