Ika-53 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas, Saulogon nga puno sa kaisog ug determinasyon alang sa labaw pang pag-asdang sa gubat sa katawhan

, , ,

Ang New Peoples Army- Surigao del sur (NPA-SDS) kauban ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga kadre, komander, Pulang manggugubat ug katawhan sa probinsya, nagpaabot sa pinakataas nga pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) niining adlaw sa Disyembre 26, 2021 sa ika-53 nga anibersaryo sa subling pagkatukod niini. Husto ug lig-ong napangulohan niini ang rebolusyong Pilipino. Saulogon ang ika-53 nga anibersaryo sa PKP nga puno sa determinasyon ug kaisog alang sa labaw pang pag-asdang sa gubat sa katawhan.

 

Sa kasamtangan nag-atubang ang katawhan sa rehiyon sa malisod nga kahimtang tungod sa bagyong Odette. Isa ang Caraga sa mga rehiyon sa nasud nga nagrabehan sa kadaot sa bagyo. Dakong pagkaguba sa panginabuhian ang nahiagoman sa masa ilabina ang mga mag-uuma, mangingisda, setler, Lumad ug ang mga nagpuyo sa kasyudaran. Nagguba ang ilang mga kabalayan, namatay ang ilang mga kahayupan, nangalunupan ang ilang mga pananom, nangatumba ang mga kahoy, nangalandslide ang ilang mga lugar ug uban pa. Kining tanan nagresulta sa tumang kagutom, gawas sa daan nang nag-atubang sa krisis sa Covid-19 ang nasud, lisod para sa masa ang makaselebrar og pasko ilabina nga nahimong kultura na kining saulogon matag tuig sa pamilyang Pilipino.

Angayan lamang singlon sa katawhan ang sad-an sa pagkagguba sa kinaiyahan. Anaa ang mga lokal ug mga langyaw’ng minahan ug planstasyon nga minggusbat sa kinaiyahan aron lamang makakuha og sobra-sobrang ginansya. Kakunsabo ang itoy nga rehimeng Duterte sa makanunayong pagbaligya sa atong nasud ngadto sa langyaw.

Apan taliwala niining mga krisis nga gisagubang sa katawhan, partikular dinhi sa Surigao del Sur, angayan lamang nga saulogon ang ika-53 nga anibersaryo sa Partido. Saulogon kini sa mga masa ug hukbo sa mga simpleng pamaagi.

Kinahanglan saulogon nato ang anibersaryo sa PKP tungod kay pakyas ang rehimeng Duterte ug AFP/PNP sa pagpukan sa rebolusyonaryong kalihukan sa nasud partikular sa probinsya. Padayong lig-ong nakapangulo ang PKP sa New Peoples Army-Surigao del Sur. Nakapangulo kini sa mga kalihukang masa sama sa pagpataas sa suholan, pagpaubos sa usura, pagpataas sa presyo sa mga produkto sa mag-uuma ug uban pa. Padayong nakagiya usab ang Partido sa pagpataas ug pagpalambo sa produksyon sa mga mag-uuma pinaagi sa mga hungosay. Nakagiya ang Partido sa pagsulbad sa mga problema sa masa. Ug padayong nakahatag og inpirasyon ang Partido alang sa padayong pagsagubang sa masa niining walay puas nga pagpangatake sa kaaway. Labaw sa tanan saulogon ang ika-53 nga anibersaryo sa Partido pinaagi sa pagpadilaab sa diwa sa mga komunista ang pagtinabangay sa matag usa niining panahon sa pagbangon gikan sa grabeng kadaot nga gibunga sa bagyong Odette.

Niining dulom nga panahon nagsilbing iwag ang Partido Komunista ng Pilipinas sa minilyong katawhan aron sagubangon ug pakigbisogan ang walay puas nga pagpahimulos ug pagpangdaugdaog sa estado. Alang sa masa ug mga kauban kinahanglan manlimbasog kita sa malisod nga pakigbisog alang sa labaw pang pagpakusog sa gubat sa katawhan.

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Mabuhi ang New Peoples Army!
Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Ika-53 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas, Saulogon nga puno sa kaisog ug determinasyon alang sa labaw pang pag-asdang sa gubat sa katawhan