Ilinilibing nang buhay ng rehimeng Marcos Jr. ang mga magsasaka

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ang kontra-mamamayang patakaran sa importasyon ng mga agrikultural na produktong ipinagpapatuloy at pinasasahol ng rehimeng Marcos Jr. ang isa sa pinakamalalaking dahilang pumipinsala sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka at lokal na prodyuser. Ilinilibing nila nang buhay ang mga magsasakang Pilipino at mga pamilya ng mga ito. Habang ang panawagan ng sektor ng agrikultura ay pagpapalakas ng lokal na agrikultura, suporta para sa mga magsasakang Pilipino at katiyakan sa pagkain, wala namang tigil ang gubyerno sa pagpapabwelo sa pag-angkat ng tone-toneladang sibuyas, bigas, asukal, karne, bawang, asin at iba pang produktong agrikultural.

Gasgas na ang pagdadahilan ng rehimen na hihilain umano pababa ng mga inangkat na produkto ang presyo sa pamilihan. Ilang ulit nang napatunayang hindi ito totoo mula sa mapaminsalang pag-angkat ng bigas sa bisa ng Rice Tariffication Law hanggang sa pag-angkat ng karneng baboy na hindi naman nagdala ng pagbaba ng presyo ng mga ito sa lokal na merkado. Tanging malalaking kartel at negosyante lamang ang makikinabang sa palagiang pagsalig sa importasyon na ito. Malaya nilang namamanipula ang suplay at presyo ng mga bilihin.

Hindi nakapagtatakang dumulo sa sukdulang pagpapatiwakal ng ilang mga magsasaka ang ganitong kalunus-lunos na kalagayan. Binibili mula sa kanila sa napakababang halaga ang kanilang mga produkto samantala pagdating sa merkado, abot-langit na ang presyo ng mga ito. Ang mismong lumilikha ng pagkain ang walang maipantawid-gutom.

Sa gitna ng ganitong kalagayan, lalong pinaiigting ng NDF-Bikol ang panawagan ng makauring pagkakaisa ng mga magsasaka at ang kanilang paglahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Tunay na walang maaasahan sa bulok na estadong papet ng iilang naghaharing-uri ngunit mayroong pag-asa sa pagbibigkis ng lahat ng inaapi at pinagsasamantalahan at sa landas ng paglaban. Pinakamalakas na pag-asa ng taumbayan ang pagsalig sa sariling lakas at ang pagtataguyod ng kanilang mga karapatan at demokratikong interes sa anyo ng rebolusyonaryong pakikibaka. Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga magsasaka at lahat ng sawang-sawa na sa pahirap na sistemang ito na lumahok sa digmang bayan at maging kabahagi ng tunay at pangmatagalang pambansang paglaya mula sa kahirapan at kagutuman.

Ilinilibing nang buhay ng rehimeng Marcos Jr. ang mga magsasaka