Nagpapatuloy na Operasyong Militar ng 9th IDPA at Joint Task Force Bicolandia, Hatid ay Ibayong Pagdurusa sa Masang Biktima ng Mga Kalamidad

Walang kinikilalang kalamidad ang 9th IDPA at JTFB sa paghahasik ng teroristang karahasan sa masang Bikolano. Kinukondena ng NDF – Bikol ang mga serye ng pag-atake ng militar at pulis sa mga yunit ng Hukbo at sa mga sibilyan sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng nagdaang mga kalamidad upang bigyang-matwid ang patuloy pang pagpondo ng P19 bilyong kontra-mamamayang EO 70 – National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kabilang rito ang sunud-sunod na operasyong strike na isinagawa ng 31st at 22nd Infantry Battallions sa mga bayan ng Bulusan at Irosin laban sa yunit ng Celso Minguez Command-NPA Sorsogon mula Nobyembre 18-23. Ito ang mukha ng dalawang taon ng MO 32 sa Kabikulan.

Mismong komunidad ang target ng engrande at pinaghandaang mga atake ng militar sa paghahabol ng labanan sa mga yunit ng NPA. Tumambad sa taumbaryo ng Brgy. San Francisco ang dumog ng mga tangke, trak at helicopter na may kasama pang media coverage upang salakayin ang yunit ng NPA na nakamobilisa upang umagapay sa mga naapektuhan ng bagyong Rolly at Ulysses. Nagresulta ang unang operasyong militar noong Nobyembre 18 sa paglikas ng ilang mga residente sa naturang barangay. Sa kabila nito, hindi tumigil sa pagtugis ang mga militar kahit pa umatras na ang mga kasama at maiiwas na ang taumbaryo sa anumang pamiminsala ng militar. Nasundan pa ang panunugis ng militar sa Brgy. San Jose sa parehong bayan noong Nobyembre 19 na nagresulta sa pagkakasawi ng isang Pulang mandirigma. Nagkaroon din ng serye ng mga labanan sa Brgy. Patag, Irosin noong Nob. 19 at nito lamang Nobyembre 23 sa Brgy. Gulang-gulang sa kaparehong bayan na nagresulta naman sa pagkakasawi ng dalawang kasama, kabilang si Jason Nase o Ka Makoy.

Ginagatungan ng 9th IDPA at JTFB ang kalunus-lunos na kalagayan ng masang Bikolano hatid ng nagdaang mga kalamidad upang patindihin pa ang kampanyang pagdurog sa rebolusyonaryong kilusan at panunupil sa masa. Sa desperasyong habulin ang palugit na gapiin ang CPP-NPA-NDF sa huling taon ng termino ni Duterte, sinasamantala ng AFP at PNP ang pananalakay at paghahasik ng terorismo ng estado sa mamamayan kahit pa may pandemya at kalamidad ng bagyo. Sa paggamit ang gasgas na pasistang propagandang “extortion“ at “recruitment” na aktibidad ng NPA, kagyat na ipinihit ng 9thIDPA ang kanilang mapapel na “disaster response” sa opensibang aksyong militar laban sa masa ng kanayunan at hukbong bayan. Ang ginastos ng 9th IDPA para sa naturang operasyon ay katumbas na sana ng ayuda para sa mga baryo ng San Francisco at San Jose.

Wala ring preno ang pananalasa ng PNP sa rehiyon ilang araw matapos humagupit ang mga bagyong Rolly at Ulysses sa Kabikulan. Sa Masbate, pinaslang ng mga elemento ng 2nd IBPA-Scout Platoon ang lokal na kagawad ng midya na si Ronnie Villamor na pinaratangan pang NPA at napatay umano sa isang engkwentro sa Brgy. Matanglad, bayan ng Milagros sa naturang prubinsya noong Nobyembre 14, 2020. Sa Albay, iligal na inaresto ng PNP-Guinobatan ang 72-taong gulang magsasakang si Ronaldo Ogama sa kanyang residensya sa Brgy. Batbat ng naturang bayan noong Nobyembre 17, 2020 matapos akusahan bilang umano’y lider ng NPA at Regional No. 4 Most Wanted ng PNP Region V.

Ipinapakita ng nagpapatuloy na mga operasyong militar ng 9th IDPA, PNP at JTFB ang kawalang sinseridad at interes ni Duterte na lubusang iahon ang taumbayan sa pinsalang hatid ng nagdaang mga kalamidad. Natatakot siyang bumulwak at dumaluyong ang isang malawak na kilusang masang maniningil at magpapanagot sa kanyang pabaya, inutil at walang-damdaming pagharap sa mga nagdaang kalamidad. Hagupit ng Martial Law at militarisasyon ang tugon ng rehimen sa unos ng krisis na dinaranas ng sambayanan.

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng NDF-Bikol at ng masang Bikolano sa mga martir ng sambayanan na sina Ka Makoy (Jason Nase) at sa iba pang kasamang nasawi sa naturang mga labanan. Hindi madudungisan ng anumang paninira ng AFP at PNP ang kanilang kadakilaan sa pagpasyang paglingkuran ang mamamayan at ipatanaw sa kanila ang kawastuhan ng rebolusyon. Gayundin ang taos-pusong pagpapaabot ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya ng mga namartir. Sila ay mga magigiting na anak ng bayan.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolano: walang puwang ang karahasan at militarisasyon sa pagsusumikap nating makabangon. Hinihikayat ng NDF-Bikol hindi lang sa mga alyado nitong organisasyon at indibidwal, kundi maging ang mapagmalasakit na publiko na kundenahin at manawagan sa pagpapahinto ng mga operasyong militar sa rehiyon. Inuubos nito ang rekurso at pondo ng mga LGU para sa pagharap sa sakuna at sinusupil ang pagtatanggol ng masa sa kanilang dignidad at karapatan para sa isang makabuluhang suporta at ayuda. Nananawagan din ang NDF-Bikol sa mga LGU at midya sa rehiyon na huwag maging mga aktibong instrumento ng militar sa pagpapakalat ng disimpormasyon at karahasan sa masa. #

Nagpapatuloy na Operasyong Militar ng 9th IDPA at Joint Task Force Bicolandia, Hatid ay Ibayong Pagdurusa sa Masang Biktima ng Mga Kalamidad