Nakapagngangalit ang arogansya ng naghaharing-uri sa harap ng krisis na dinaranas ng sambayanan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mangmang at walang malasakit sina Sen. Cynthia Villar at Cong. Sandro Marcos para manawagang kumain na lamang ng kamote at magtanim ng dragonfruit ang mahihirap upang hindi magutom na para bang napakasimple ng solusyon sa kagutuman. Palibahasa’y sila ang nasa tuktok ng tatsulok. Hindi sila nakararanas mapuyat kaiisip kung saan kukuha ng makakain kinabukasan. Hindi nila naranasang mamalaot kahit masama ang panahon, magtanim kahit barya lang ang kikitain. Hindi naranasang mangibang-bayan o magkaroon ng dalawang trabaho o magbenta ng laman upang may makain. Hindi nila naranasang kumain ng pagpag o mamalimos. Hindi nila reyalidad ang kahirapan. Mayroon silang maluho at marangyang mga buhay na mula sa kurakot na piniga sa dugo at pawis ng sambayanan. Ang kanilang kasuklam-suklam na arogansya, at ng mga tulad nilang burukrata kapitalista, sa harap ng paghihirap ng karamihan ay pagpapatunay at pagpapakita ng kanilang katapatan sa interes ng mapang-api’t mapagsamantala at ang pagkakanulo sa sambayanan.

Kung ganito mag-isip ang mga tinaguriang ‘pinuno’ ng bansa, hindi nakapagtatakang patuloy na namimilipit sa gutom ang kalakhan ng taumbayan. Sinasadya nilang labis na pasimplehin at hindi ugatin ang pinagmumulan ng kahirapan at krisis na bumabayo sa lipunang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Alam nilang kapag seryoso nilang hinarap ang mga tunay na suliraning humahadlang sa pag-unlad ng buong bayan, masasagasaan ang kani-kanilang mga pansariling interes. Paano na lamang ang monopolyo sa lupa, mga subdibisyon at negosyo sa konstruksyon ng mga Villar kung ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka? Paano na lamang ang yaman at impluwensya ng mga Marcos kung ibalik sa mamamayan ang kanilang ninakaw na pondo ng taumbayan?

Lalong nagiging matingkad ang direksyong dapat tahakin ng naghihirap na sambayanan – walang iba kundi ang landas ng pagrerebolusyon! Hindi kailanman ibibigay nang kusa ng mga naghahari-harian ang kahingian ng nakararami. Hindi nila kailanman tapat na haharapin at tutugunan ang panawagan ng taumbayan. Lagi’t lagi nilang ibubunton ang sisi sa naghihirap na mamamayang siya mismong nagluluwal ng yaman at nagpapakain sa bansa. Hindi sila maaasahang lubusang wakasan ang kahirapan dahil kapalit nito ang kanilang kontrol sa kapangyarihan at kayamanan.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng masang Bikolano at mamamayang Pilipino na lumahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Labis-labis na ang hapis na dinaranas ng taumbayan sa kamay ng naghaharing-uri at ng bulok na sistemang panlipunan. Panahon na upang baligtarin ang tatsulok!

Nakapagngangalit ang arogansya ng naghaharing-uri sa harap ng krisis na dinaranas ng sambayanan