Pagsuko ng NPA, Gasgas na Palabas ng Rehimeng US-Duterte


Nitong mga nakaraang araw, pinatampok ang pagsuko ng pitong pulang mandirigma mula sa prubinsya ng Masbate sa kamay ng reaksyunaryong hukbo’t estado. Tulad ng mga salamangkero, inihanda ang nasabing pagkakataon upang ibaling ang mata ng mamamayan sa kinang ng diumano’y tagumpay ng mersenaryong hukbong APF-PNP sa pagpapahina ng rebolusyonaryong kilusan. Habang sa isla ng Ticao, nagkukumahog ang tropang militar para pigilan ang taginting ng matagumpay na pamamarusa kay Recto Litada nitong nakaraang ika-20 ng Pebrero sa Brgy. Lagundi, Batuan, isla ng Ticao.

Si Litada ay napatunayang aktibong nag-eespiya sa rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng 5th RPSB Bravo Company sa Masbate at elemento rin ng armadong para-militar na grupong tanyag sa masa bilang “Sarcom”. Sangkot ang bayarang grupong ito sa maraming kaso ng pangingikil sa mga mangingisda sa isla at ginagamit na bayarang mamamatay tao ng mga reaksyunaryong pulitiko sa prubinsya. Nitong nakaraang Disyembre, pinaslang ng nasabing grupo si Aldrin Sese, miyembro ng Lambat-Pamalakaya-Bicol. Si Litada ay isa sa may kagagawan sa nasabing pagpaslang.

Gasgas na ang iskrip ng mga kunwaring sumuko na ito, pero muling itinatanghal para sa panibagong malawakang paninindak at panlilinlang.

Matapos ang matagumpay na ambus ng mga pulang mandirigma ng Santos Binamera Command-NPA-Albay sa Bravo Company ng 83rd IB nitong Enero 21 sa Brgy. Malobago, Guinobatan, Albay kung saan dalawa ang namatay at lima ang nasugatan, 10 pulang hukbo naman diumano ang sumuko matapos ang ilang araw. Para gawin pang mas kagila-gilalas ang kanilang tagumpay, pinagbintangan pa nito ang NPA na ginagamit ang kaabalahan ng mga sundalo sa pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng pagsabog ng Mayon sa kabila ng malinaw na operasyong militar laban sa NPA ang kanilang pasistang aktibidad. Mahigit dalawampung kilometro ang layo ng Malobago sa 8 km danger zone ng Mayon. Samantala, ang tanging malupit ding nag-aalburuto’t nambibiktima sa mamamayan ay ang mga abusadong elemento ng 22nd Cadre Battalion detachment sa Sitio Quibacag, Brgy. Dona Mercedes, Guinobatan na halos apat na kilometro lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng ambus.

Ganito rin ang ginamit na iskrip sa pagsuko ng siyam pang mga “artista” sa Masbate noong Disyembre 14, 2017. Sa gitna ito ng sunud-sunod na matatagumpay na ambus, haras at pamamarusa sa buong rehiyon. Pinakamataginting dito ang matagumpay na ambus sa Brgy. Daguit, Labo, Camarines Norte kung saan apat na M4 rifle at iba pang gamit militar ang nasamsam, isa ang napatay at walo ang nasugatan mula sa Camarines Norte Provincial Mobile Force Company ng PNP.

Ginagawang negosyo ng AFP-PNP ang paulit-ulit na pagpreresinta ng mga sumusuko hindi lamang sa rehiyon kundi pati sa buong bansa. Patuloy na ibinubulsa ng mga upisyales nito ang mga pabuyang inaalok ng reaksyunaryong gubyerno sa bawat tao at armas na maidadagdag nila sa listahan. Higit pang pagpapasasaan ang bilyong halaga ng pondo sa “intelligence” sa ginastos sa pagkatukoy ng mga “napasuko” at “nahuling” rebelde. Lalo pang pagsisikhayan ng mga ito ang pagpuno sa kanilang mga bulsa lalo’t si PDuterte na mismo ang nagtutulak sa kanilang maging mga “bounty hunter” sa pagpangako nitong babayaran ang bawat ulo ng NPA na maiaalay ng mga ito sa ngalan ng pagpapahina sa rebolusyonaryong kilusan sa bansa. Ang sistemang “bounty” o pabuya ay para lamang sa mga kriminal na “wanted” ng isang estado dahil sa kahinaan ng pulisya nitong mahuli ang mga kriminal. Sa paggamit ng pabuya laban sa rebolusyonaryong pwersa, ipinapahamak nito ang mga sibilyan laban sa kapwa sibilyan at higit na magdudulot ng kaguluhan sa mamamayan. Sinuman ay maaring mapahamak sa mga maituturong “NPA” ng nagnanais makakuha ng pabuya. Lilikha ito ng maramihang ekstrahudisyal na pamamaslang na hahagisan lamang ng baril matapos nilang paslangin at babansagang rebelde. Isa na namang pakana ito ng pananakot sa mamamayang sumusuporta at sumisimpatiya sa rebolusyonaryong kilusan. Bahagi ito ng “Shock Doctrine” o Doktrinang Paninindak upang pawiin ang diwang mapanlaban ng mamamayan sa harap ng patuloy na pangangayupapa ng rehimeng US-Duterte sa mga patakarang neo-liberal na idinidikta ng mga imperyalistang mandarambong.

Lipas na ang panahon ng salamangka. Araw-araw na gumigising ang mamamayang Bikolnon sa reyalidad ng higit pang pagpapahirap at pandarahas na pinapasan nila sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Hindi sasapat ang pekeng balita para lansihin ang mamamayan. Lalabanan ng sanalaksang mamamayan ang malawakang paninindak, ang mga ekstrahudisyal na pamamaslang, mga pambobomba, pagpapalikas, iba pang paglabag sa karapatang tao ng pasistang AFP-PNP-CAFGU at iba pang grupong para-militar. Patuloy na susulong ang kamulatan ng mamamayang Bikolnon habang lalong papasidhi ang kalagayang kanilang kinasasadlakan.
Tapat na paglilingkuran ng buong lakas ng NPA-Bikol at ng rebolusyonaryong kilusan ang mamamayan hanggang makamit ng buong sambayanang Pilipino ang ganap na tagumpay.

Isulong ang digmang bayan!
Lumahok sa digma ng pagpapalaya!

Pagsuko ng NPA, Gasgas na Palabas ng Rehimeng US-Duterte