Panagutin ang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa teroristang atake nito sa Rizal at Calintaan!

,

Kinokondena ng NDFP – Mindoro ang lansakang pagyurak sa karapatang pantao na isinagawa ng pasistang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa inilunsad nitong Focused Military Operation (FMO) at Retooled Community Support Operation (RCSPO) sa bayan ng Rizal at Calintaan, Occidental Mindoro nitong buwan ng Nobyembre. Dapat panagutin ang pasistang armadong pwersa sa kanilang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao at sa Internasyunal na Makataong Batas.

Sa isang buwang operasyon sa nasabing dalawang bayan, naitala ang mga sumusunod:
1. 13 kaso ng pagkampo sa mga pampublikong espasyo tulad ng simbahan, paaralan, at barangay hall;
2. 3 kaso ng iligal na panghahalughog;
3. 1 kaso ng iligal na pang-aaresto;
4. 1 kaso ng iligal na pagbibinbin;
5. 7 kaso ng pambubugbog;
6. 2 kaso ng istraping at pagpapasabog;
7. 1 kaso ng sapilitang pagpapasuko;
8. 1 kaso ng sapilitang ebakwasyon;
9. 4 na kaso ng pagbabanta at red-tagging;

Higit 18,000 mamamayan ng mga barangay ng Limlim, Manoot, Aguas, at Pitogo sa Rizal at barangay Tanyag sa Calintaan ang apektado sa walang pakundangang teroristang pang-aatake ng palalong pulis at militar. Bahagi rin ng kanilang operasyong saywar ang mga mapanlinlang na “peace forum” kung saan harapang nire-redtag ang mga lider at binabalandra bilang mga sumukong supporter ng NPA. Ineengganyo pa ng mga palalong pulis at militar ang mga sibilyan na magsuplong ng myembro ng NPA kapalit ng maliit na pabuya.

Takot at pangamba lang ang hinatid ng mga reaksyunaryong armadong pwersa sa mamamayan ng Rizal at Calintaan imbis na tulong at ayuda lalo na’t sinalanta ang mga magsasaka rito ng bagyong Paeng. Sa kabila ng kahirapang nararanasan ng mamamayan, sampal sa mukha nila ang pagwawaldas ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II ng milyong pisong pondo para sa operasyong militar na inilunsad sa dalawang bayang nabanggit.

Lalong nagngingitngit ang mamamayang Mindoreño sa garapalang pang-aapi at pandarahas ng pasistang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa kanila. Dapat puspusang labanan ang kampanyang panunupil na inilulunsad ng mga berdugo laban sa ordinaryong sibilyan. Mapagpasyang ilantad ang mga kasong ito upang mapanagot ang mga pangunahing opisyales ng teroristang 203rd Brigade na si BGen. Jose Augusto Villareal at Police Gen. Sidney Hernia ng PNP MIMAROPA. Kaalinsabay, dapat panagutin ang gubernador ng Occidental Mindoro na si Ed Gadiano na pangunahing nagtataguyod ng mapang-aping pakana ng PTF-ELCAC sa lalawigan. Nasa kanilang mga kamay at pananagutan ang buhay ng libu-libong biktimang Mindoreñong patuloy na hinahagupit ng atake ng teroristang estado.

Ang walang pakundangang pang-aapi ng estado ay magtutulak sa mamamayan upang yakapin at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan. Dapat ibayo pang magkaisa ang mamamayang Mindoreño at magbuo ng isang malawak na alyansa kontra sa pasismo at terorismo ng militar sa isla habang isinusulong din ang militanteng mga kampanya para sa kanilang buhay at kabuhayan. Ang lahat ng pagsusumikap ng mamamayan ay dapat lumundo sa paglakas ng Bagong Hukbong Bayan, ang tunay na hukbo ng mamamayan.

Makakaasa ang mga Mindoreño na hindi maglulubay ang rebolusyonaryong kilusan sa pagtatanggol sa masang api at pinagsasamantalahan. Sa patuloy na terorismo ng pasistang estado, digmang bayan ang tugon ng mamamayang Mindoreño!

Militar sa kanayunan, palayasin!
Digmang bayan, sagot sa de facto Martial Law!
Sa patuloy na terorismo ng pasistang estado, digmang bayan ang tugon ng mamamayang Mindoreño!

Panagutin ang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa teroristang atake nito sa Rizal at Calintaan!