Sgt Norly Martinez, Patay sa Operasyong Isnayp ng NGC BHB -  West Camarines Sur

,

Tagumpay na nailunsad ng mga kagawad ng Norben Gruta Command Bagong Hukbong Bayan – West Camarines Sur (NGC BHB – West Camarines Sur) ang isang operasyong isnayp sa Brgy.  Salvacion, Pasacao, Camarines Sur nitong  ika-12 ng Hunyo, 2021.

Patay sa nasabing operasyong isnayp  si Sgt. Norly Martinez, 30 taong gulang at nasa ilalim ng Bravo Coy ng 96th IB PA na kasalukuyang nakabase sa Libmanan, Camarines Sur. Naganap ang nasabing operasyon ganap na 1:00 ng hapon.

Para sa mamamayan ng Camarines Sur, hindi titigil ang NGC BHB – West Camarines Sur sa walang kapagurang pagsisilbi sa inyo. Patuloy na bibigyang katarungan ang panawagan ninyong bigyan ng katarungan ang mga abusong militar sa nasabing lugar. Ang Libmanan ay matagal na sumailalim sa Retooled Community Service Program (RCSP) na kinatampukan ng mga paglabag sa karapatang tao katulad ng pananakot sa mga sibilyan, pambabastos sa kababaihan, impluwensya ng dekadenteng kultura sa kabataan, sapilitang pagpapasurender at higit sa lahat ang pagpatay sa mga sibilyang walang kakayahang lumaban.

Sgt Norly Martinez, Patay sa Operasyong Isnayp ng NGC BHB -  West Camarines Sur