Todong Singilin ang Rehimeng US-Duterte para sa Responsibilidad nito sa mga Sinalanta ng Bagyong Quinta at Rolly! Papanagutin ito sa mga Sakunang Kumitil ng mga Buhay sa Panahon ng kalamidad bunga ng pagwasak ng Kapaligiran!

Nakikiisa ang National Democratic Front-Bikol sa mamamayang Bikolano sa pagharap at pangingibabaw sa sunud-sunod na kalamidad na bumayo sa rehiyon. Sa taya ng reaksyunaryong gubyerno, aabot sa P7.5 bilyong piso ang pinagsamang danyos ng bagyong Rolly at Quinta sa Kabikulan, liban pa sa danyos na dulot ng mga nagdaang kalamidad tulad ng magnitude 6.6 na lindol sa Masbate at nagpapatuloy pang epekto ng pandemyang COVID 19 sa rehiyon. Pinakamatinding tinamaan ng mga sakuna’t kalamidad na ito ang mga masang magsasaka’t mangingisda na bago pa ma’y dumaranas na ng matinding paghihirap bunga ng malawakang krisis sa agrikultura at militarisasyon sa kanilang komunidad.

Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga kaalyado nitong organisasyon at indibidwal na tipunin ang kanilang mga makakayanang rekurso sa isang kampanya ng pagtulong sa mga nasalanta ng nagdaang mga sakuna. Ang Hukbong Bayan ay higit magpupursige sa pagtulong sa masang magsasaka sa kanayunan sa pag-organisa ng mga tulungan sa pag-aayos ng mga nasirang tahanan at produksyon sa pagsasaka karugtong ng mga programang pangkabuhayan at pangkalusugan sa umiiral pang pandemyang Covid19. Nananawagan ito sa mga lokal na rebolusyonaryong pwersa na tiyaking makakaabot ang mga tulong at asistensya at puspusang ipatupad ang mga plano’t hakbangin para sa kagyat na pagrekober ng kanilang mga saklaw na komunidad.

Kasabay ng karapatang igiit ang kagyat na makabuluhang ayuda at suporta para muling makabangon, karapatan din ng taumbayan na singilin ang estado sa kapabayaan nito sa mga serbisyong panlipunan tulad ng libre at maayos na tirahan, libre at ligtas na inuming tubig, libreng pagamutan, libreng kuryente at iba pang pampublikong pasilidad at serbisyo. Dapat ding panagutin ang rehimeng Duterte sa pinahigpit nitong pagkapit sa adyendang neoliberal na nagtulak sa higit pang pagsahol ng sosyo-ekonomikong kalagayan ng mamamayan at higit pang paghina ng kanilang kakayanan upang harapin at pangibabawan ang matitinding sakuna’t kalamidad na sinasapit ng bansa. Higit itong nararapat na gawin ng masang Bikolano na bukod sa pinalalang krisis sa ekonomiya at pangkalusugan dulot ng pandemya ay naging sentro pa ng mga pinakamapaminsalang bagyo ngayong taon, liban pa sa mga patakarang tulad ng Rice Tarrification Law, Build Build Build at TRAIN Law na ibayong wumasak sa kanilang kabuhayan.

Dapat panagutin ang rehimen sa pagpabor nito sa mga proyektong mapangwasak sa kalikasan at mapaminsala sa buhay at kagalingan ng mamamayan. Ito ang panahon upang ilantad ang Bicol Regional Development Plan sa pagtataguyod ng mga kontra-mamamayang proyektong tulad ng malalaking operasyong mina, malalapad na kalsadang pangnegosyo, proyektong ekoturismo at logging concessions habang pinababayaan ng pamahalaan ang mga komunidad sa kanayunan pabor sa mga proyektong ito. Matatagpuan ang mga proyektong ito sa mga prubinsya sa Bikol na tuwinang pinakabulnerable sa mga sakuna at kalamidad. Kaya naman kapugay-pugay ang paglantad ng mga masa sa Guinobatan, Albay sa paulit-ulit nang trahedyang hatid ng mga quarrying operations sa Mayon area, ang patuloy na pagtutol ng mamamayang Masbatenyo sa mga mapangwasak na operasyong mina at paglaban ng masa sa Camarines Sur sa mga naglalakihang proyektong kalsada na nagsisilbi lamang sa interes ng ekoturismo, real estate at kaunlaran para sa tubo ng malalaking kapital.

Dapat ding panagutin ang rehimen sa patuloy na pagkakait ng makabuluhang at pangmatagalang ayuda at suportang rehabilitasyon sa mga sinalanta ng kalamidad at sakuna dahil sa patuloy ding paglaganap at pagsidhi ng pangungurakot at kurapsyon. Sa ilalim ni Duterte, binawasan ng 60% ang calamity fund mula P39 bilyon noong 2016 tungong P15.7 bilyon ngayoong taon. Hanggang sa kasalukuyan ay bulnerable at walang kapasidad ang masang magsasaka sa kanayunan na proteksyunan ang kanilang mga sakahan at taniman sa kabila ng sunud-sunod nang mga kalamidad at sakuna. Upang pagtakpan ang kawalang interes ng rehimen na bigyan nang tunay na kapasidad ang mga komunidad, higit sa kanayunan, grandyoso nitong iyinayabang ang pakitang-tao at reaktibong balangkas ng disaster response, relief at rehabilitasyon na nakasentro sa kalunsuran. Samantala, nakaambang paghatian ng 2471 barangay sa rehiyon ang P400 milyong planong ayuda sa magsasaka na wala pa sa kalahati ng P1.7 konserbatibong taya ng Department of Agriculture sa danyos ng bagyong Rolly sa agrikultura. Masahol tiyak na gagamitin para rito ang kakarating lang na ayudang pondo para sana sa Bagyong Tisoy na hindi malinaw sa DSWD Region 5 paano pa ipapamahagi.

Masahol, pati ang kakarampot nang badyet sa disaster ay ginagatasan pa ni Duterte at mga kroni nito sa burukrasya at militar para makapanatili sa poder pagdating ng halalang 2022. Hindi na kahina-hinalang kasabay ng pagkakaroon ni Duterte ng emergency powers at pagdeklara sa buong Pilipinas sa ilalim ng state of calamity ang kampanyang anti-korupsyon ni Duterte sa pamamagitan ng binuo nitong mega task force. Layunin nitong ilihis ang publiko sa nagaganap na malawakang pambubulsa ng katakut-takot na pondo para sa disaster at COVID-19 response. Sa rehiyon, huwad at oportunistiko ang ipinapanukalang paglikha ng special task force at komprehensibong programa para sa Bicol Rehabilitation bilang panibagong balon ng burukrasya at kurakot. Ni wala ngang komprehensibong plano para sa humigit-kumulang 150,000 pamilyang nawasak at/o nasiraan ng kabahayan.

Higit sa lahat dapat panagutin ang rehimen sa wasiwas ng Super-mega typhoon Duterte. Gerang mapanupil at walang taning na batas militar sa ilalim ng kampanyang kontra-insurhensya ang pangunahing pamamaraan ng rehimen sa pagtugon sa krisis at pagdurusa ng sambayanan. Sa halip na ilipat ang P19 bilyong pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) para sa makabuluhang ayuda, ginagamit pa ito ngayon ni Duterte at ng AFP-PNP para tustusan ang tunay nilang prayoridad: ang hungkag na pakanang durugin ang rebolusyonaryong kilusan na naghahangad ng rebolusyonaryong pagbabago sa lipunan. Habang nagdurusa ang taumbayan sa hagupit ng sunud-sunod na mga sakuna, walang inatupag ang AFP at masusugid na kroni ni Duterte kundi ang maghasik ng anti-Komunistang kampanya at paninirang “terorista” ang rebolusyonaryong kilusan.

Walang ibang masisilungan sa harap ng napakatinding unos na ito kundi ang landas ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Saligang programa nito ang tunay na reporma sa lupa kasabay ng pagpapaunlad sa kanayunan (rural development) at modernisasyon ng agrikultura. Tanging ang rebolusyonaryong kilusan ang may bitbit nang ganitong hangarin para sa mamamayan. Upang kontrahin ang hangaring ito, linikha ng naghaharing uri ang terorismo at pasismo ng estado na kabalintunaang binihisan ng kampanyang anti-teror.

Subalit pinatunayan lamang ng pagsahol ng krisis sa ilalim ni Duterte na walang kakayanan at walang interes ang lokal na naghaharing uri na dalhin ang mamamayan sa landas ng tunay na kaunlaran. Ito ang dahilan kung bakit hindi matitinag, maging brutal na paninirang “terorismo” na ipinipinta ni Duterte at ng AFP, ang patuloy na pagyakap ng higit pang paparaming mamamayan sa rebolusyon. Para sa mamamayan, rebolusyon ang tangi at pinakademokratikong paraan upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang pagbabago.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolano: nasa paglaban ang ating pagbangon, rebolusyon ang tunay na solusyon. Tiyak paulit-ulit nating daranasin ang papatindi pang krisis sa ilalim ng rehimeng Duterte kung hindi tayo magkakaisa at kikilos upang igiit ang ating mga karapatan at panagutin ang rehimen sa traydor nitong pagsasantabi sa interes ng mamamayan. Higit sa paninindigan para sa ating mga interes, ito ang pinakamahusay na panahon upang higit pang kilalanin at yakapin ang programa at layunin ng rebolusyon.#

Todong Singilin ang Rehimeng US-Duterte para sa Responsibilidad nito sa mga Sinalanta ng Bagyong Quinta at Rolly! Papanagutin ito sa mga Sakunang Kumitil ng mga Buhay sa Panahon ng kalamidad bunga ng pagwasak ng Kapaligiran!