Mga rider sa Davao, gwardya sa UP, nakakab-ot og mga kadaugan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Duha ka asosasyon sa mga mamumuong kontraktwal ang sunud-sunod nga nakakab-ot og mga kadaugan niadtong milabayng semana.

Sa Davao, gimando sa National Labor Relations Commission nga bayaran sa Foodpanda Philippines Incorporated og ₱2 milyon ang pito ka mamumuong iligal niining gitangtang isip mga delivery rider niadtong milabayng tuig. Ang Foodpanda usa ka kumpanyang nagadeliber og pagkaon.

Lakip ang pito sa gatusan ka mamumuo sa Foodpanda nga nagprotesta niadtong Hulyo 2021 tungod sa walay klarong kwentada sa ilang kita sa matag deliberi, kawalay benepisyo ug proteksyon. Gikwestyon usab nila ang 10 ka tuig nga suspensyon sa mga drayber tungod sa pagsalmot sa protesta dihang wala mitunga ang maneydsment sa ilang dayalog.

Sa Quezon City, hingpit nang gibasura sa administrasyon sa University of the Philippines-Diliman niadtong Hulyo 29 ang ilang kontrata sa FEMJEG Security Agency. Niadtong Hunyo, gisisante sa maong kumpanya ang kapin 100 ka gwardya nga deka-dekada nang nagtrabaho sa unibersidad ayha gihatag sa UP ngadto kanila ang kontrata. Nagreklamo usab ang mga gwardya ilalum sa ilang agency kalabot sa pagkalangan ug pagkibhang sa ilang suhulan. Wala usab silay benepisyo ug gihulgang pagatangtangon sa trabaho kung magreklamo sa Department of Labor and Employment.

Mga rider sa Davao, gwardya sa UP, nakakab-ot og mga kadaugan