Makasisilag nga tubo sa mga kumpanya sa lana

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gipanghinambog niadtong Agosto 1 sa Petron nga miburot ang kita niini ngadto sa ₱7.7 bilyon ($138.9 milyon) sa unang katunga sa 2022 o doble kumpara sa ₱3.87 bilyon (o $69.8 milyon) nga kita niini sa unang katunga sa 2021.

Ginapagawas sa mga lokal nga kumpanya sa lana nga ang halos sinimana nga pagsaka sa presyo sa diesel ug gasolina resulta sa pagsaka sa presyo sa krudong lana sa pangkalibutang merkado. Kini bisan repinadong mga produktong petrolyo gikan sa China, Japan, South Korea, Singapore ug uban pang nasud ang ginaimport sa mga lokal nga kumpanya.

Ang walay katupong nga pagburot sa ginahakop nga tubo sa mga monopolyong kumpanya sa lana dili tungod sa kakulang sa suplay sa merkado. Ang tinuod, misaka ang presyo sa lana tungod sa walay katagbawang kahakog sa tubo sa mga monopolyo kapitalista.

Niadtong Hulyo, gitaho sa mga monopolyong kumpanya sa lana sa US nga mikabu sila sa walay katupong nga kita sa ikaduhang kwarto sa tuig (Abril hangtud Hunyo). Ang Exxon Mobil Corp, pinakadakung kumpanya sa lana sa US, nagganansya og $17.9 bilyon sa ikaduhang kwarto, halos upat ka pilo nga mas daku sa kita nila ($4.69 bilyon) sa parehong panahon niadtong 2021.

Samtang, nalabwan sa Chevron ang kanhing pinakadakung ganansya niini niadtong 2008. Sa ikaduhang kwarto sa kasamtangang tuig, miganansya kini og $11.6 bilyon. Upat ka pilo usab kining mas daku kumpara sa $3.1 bilyong ganansya sa parehong panahon niadtong 2021.

Nagkaganansya usab ang Shell og $11.59 bilyon sa ikaduhang kwarto sa tuig, duha ka hugna nga mas daku ($5.5 bilyon) kaysa ikaduhang kwarto sa 2021. Nagtaho usab ang Total Energies og $5.8 bilyong kita niadtong ikaduhang kwarto, halos doble sa tubo niini nga $3.5 bilyon sa parehong panahon niadtong milabayng tuig.

Makasisilag nga tubo sa mga kumpanya sa lana