Libu-libo, misalmot sa rali kontra-SONA ni Marcos

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Matud sa grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), mikabat sa 8,000 katawo ang nagmartsa niadtong Hulyo 25 sa kadalanan sa Commonwealth Ave. sa Quezon City aron ipadayag ang tinuod nga kahimtang sa katawhan kadungan sa unang State of the Nation Address (SONA) ni Ferdinand Marcos Jr. Ayha niini, walay basihan nga gibawal sa Philippine National Police ang pagrali sa kadalanan ug naghulga pa nga pagaarestuhon ang kinsamang molapas. Gihatagan lamang og permit sa lokal nga gubyerno sa Quezon City ang rali human gipanghingusog sa mga organisasyon ang ilang katungod sa malinawong panagtapok.

Nag-unang gihatagag pagtagad sa rali ang mobutuhay nga sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan atubangan sa kanunayng pagsaka sa presyo sa lana, pagkaon ug batakang mga palaliton. Bitbit sa mga grupo ang dagkung balatengga nga adunay panawagang: Krisis tapuson! Yuta, suhulan, trabaho ug katungod, Pakigbisugan!’

Uban sa mga organisasyong myembro sa People’s Summit, naglatag usab ang grupong Bayan og 9 ka puntong adyenda sa katawhan atubangan sa nagkaigting nga krisis. Gihatag duut dinhi ang panawagan nga sulbaron ang implasyon ug pagkibhang sa buhis sa mga konsyumer ug pagpaandar sa agrikultura ug produksyon sa pagkaon.

Gikundena usab sa mga nagprotesta ang pagdeploy og 21,000 ka pulis para sa unang SONA. Bisan ang pagsuot og mga sanina nga adunay pulitikanhong mensahe nga pipila ka tuig nang ginahimo sa mga representante sa blokeng Makabayan ang gisulayan usab pagpig-ut.

Misalmot sa protesta ang delegasyon sa mga progresibong grupo gikan sa Southern Tagalog. Nagkaraban sila padulong sa Metro Manila niadtong Hulyo 24 ug nagpiket sa konsulado sa China sa Makati, nasudnong upisina sa Petron ug uban pang lugar. Miduyog usab sa martsa ang mga progresibong organisasyon gikan sa Central Luzon.

Kontra-SONA nga mga protesta usab ang gilunsad sa mga demokratikong organisasyon sa mga syudad sa Baguio, Naga, Bacolod, Iloilo, Davao, General Santos ug sa lungsod sa Kalibo.

Samtang, giaresto ug gipreso sa mga pulis ang duha ka batan-ong Lumad nga misalmot sa protesta sa Davao City sa gama-gamang mga kaso.

Sa gawas sa nasud, gipadayag usab sa mga migranteng Pilipino ang ilang nagkahiusang pagsupak sa kontra-katawhan ug kontra-kabus nga mga palisiya sa rehimeng Marcos II. Naglunsad og protesta ang mga Pilipino sa napulo ka estado sa United States, samtang nagrali usab ang mga Pilipino sa lima ka prubinsya sa Canada ug sa tulo ka estado sa Australia. Aduna usay protesta sa Hongkong. Gilunsad nila ang mga protesta niadtong Hulyo 24 ug 25.

Libu-libo, misalmot sa rali kontra-SONA ni Marcos