EDCA at “modernisasyon” ng AFP

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinangangalandakan ng US at ng rehimeng Marcos II na bahagi ng programang “modernisasyon” ng AFP ang pagtatayo ng US ng mga base militar sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sa katatapos lamang na 2+2 Ministerial Dialogue sa pagitan ng mga upisyal sa depensa at ugnayang panlabas ng US at Pilipinas noong Abril 11, ipinagmayabang ng US ang hanggang ₱10 bilyong pondo na ibubuhos nito sa Pilipinas kasabay ng pagbwelo ng pagtatayo nito ng di bababa sa siyam na base militar.

Ang $100 milyon (₱5 bilyon) ay ilalaan para “pabilisin” ang pagkumpuni ng naturang mga lokasyon alinsunod sa mga rekisito at pangangailangan ng US. Ang karagdagang ₱5 bilyon ay nasa anyo ng gawang-US na mga multirole fighter aircraft at helikopter na Chinook.

Sa naturang pagpupulong, walang kyimeng kinubabawan ng US ang programang modernisasyon ng AFP sa inanunsyo nitong Security Sector Assistance Roadmap. Gagamitin ang “roadmap” na ito itakda kung anu-anong armas at gamit-militar ang itatambak ng US sa Pilipinas sa susunod na lima hanggang 10 taon.

Nakaayon ang roadmap sa paglalatag ng US ng opensibang lambat sa tinaguriang “First Island Chain” para palibutan ang China at pigilan ang paglawak ng impluwensya nito sa rehiyon. Bahagi ng planong ito ang pagtatayo ng mga pasilidad para lagakan ng mga rocket, misayl at sistemang artileri na gagamitin sakaling “lusubin” ng China ang Taiwan.

Ang opensibong hakbang na ito ay pagsasangang-dila ng US na kunwa’y nagtataguyod sa One China principle kung saan nakapailalim ang Taiwan sa China habang sa likod ay aktibong inuudyukan ang “independensya” ng huli. Sa gayon, hinihila ng US ang Pilipinas sa usapin ng soberanya sa pagitan ng Taiwan at China, taliwas sa patakaran ng Pilipinas at mga bansa sa Southeast Asia ng non-interference.

Samantala, mariing tinututulan ng mga residente at lokal na mga upisyal ng Cagayan ang pagbubukas sa dalawang “lokasyong EDCA” sa prubinsya. Noong Abril 17, umabot sa 5,000 residente ang lumahok sa isang “prayer rally for peace” sa Rizal Park sa Tuguegarao City na pinangunahan ng Prayer for Peace Cagayan Movement.

EDCA at “modernisasyon” ng AFP