Mga armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa 4 na prubinsya

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa apat prubinsya ang magkakasunod na taktikal na opensiba bilang bahagi ng pagpupun-yaging biguin ang mga operasyong militar ng teroristang rehimeng US-Marcos.

Sa Masbate, nakumpiska ng mga Pulang mandirigma ang isang ripleng armalayt mula sa mga aset ng militar sa Sityo Pondol sa hangganan ng mga barangay ng San Carlos at Matagbac sa Milagros noong Abril 14. Ang mga aset ay imbwelto sa agresibong pang-aatake sa mga mamamayan ng ikalawang distrito ng prubinsya. Napatay ang isa sa mga aset habang nasugatan ang dalawang iba pa.

Ayon sa ulat ng mga Pulang mandirigma, habang kinukumpiska ang armas ng mga aset ay nanlaban ang mga ito at ginamit pang pananggalang ang mga kasama nilang sibilyan. Dulot nito, mabilis na kumilos ang mga mandirigma para tulungan ang mga sibilyan, laluna ang isang bata para tanggalin sila sa peligrosong sitwasyon.

Sa Negros Oriental, nakumpiska ng BHB ang tatlong mahihinang klase ng armas kay Jorge Javier, aset paniktik ng 62nd IB, sa isang operasyong partisano noong Abril 16 sa Sityo Guibawan, Barangay Bucalan, Canlaon City, Negros Oriental. Napatay din sa naturang opersyon si Javier.

Sa Camarines Sur, isang sundalo ang napatay sa isinagawang operasyong isnayp ng BHB laban sa detatsment ng 81st IB na nakahimpil sa Barangay Tible, Lupi, Camarines Sur. Isinagawa ang operasyon sa layong 200 metro noong Marso 30 sa ganap na alas-dyes trenta ng umaga.

Sa Camarines Norte, pinaputukan ng BHB ang detatsment ng 9th IB sa Sityo Cupido, Barangay Malaya, Labo noong Abril 1. Isang sundalo ang napatay sa naturang operasyon.

Mga armadong aksyon, inilunsad ng BHB sa 4 na prubinsya