War games ng US, perwisyo at mapanganib sa mga Pilipino

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng magkasabay na protesta sa loob at labas ng bansa ang mga pambansa-demokratikong organisasyon sa unang mga araw ng ika-38 US-PH Balikatan Exercises noong Abril 11. Binatikos nila ang paggamit ng US sa Pilipinas para mang-upat ng gera laban sa karibal nitong imperyalistang China.

Sa Metro Manila, nagpiket sa harap ng Camp Aguinaldo, Quezon City sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan noong Abril 11. Nagkaroon ng katulad na protesta sa New York sa araw ding iyon.

Madaling araw naman naglunsad ng raling iglap ang mga myembro ng League of Filipino Students sa harap ng embahada ng US sa lunsod ng Maynila. Dalawang raliyista ang inaresto at sinampahan ng kasong panggugulo. Inaresto rin ng mga pulis ang apat na paralegal na sumaklolo sa kanila pero kagyat ring pinakawalan. Bilang suporta sa mga inaresto, naglunsad ng pagkilos ang iba’t ibang grupong ng kabataan sa harap ng Philippine General Hospital at Far Eastern University. Nagkaroon din ng pagkilos ang kabataan sa University of the Philippines-Visayas.

Walang katotohanan ang sinasabi ng rehimeng Marcos, AFP at ng US na ang mga war game na ito ay para sa kapakinabangan at makatutulong sa mga Pilipino, ayon sa mga nagpoprotesta. Tulad sa nakaraan, paghahanda sa gera at pagpapakita ng imperyalistang lakas ng US ang layunin ng Balikatan. Paglapastangan ito sa soberanya ng bansa at paglalagay sa peligro sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino.

Sa Nueva Ecija, kinundena ng mga residente sa sunud-sunod na pagpapaputok ng mga kanyon at pambobomba ng mga tropang Amerikano at Pilipino sa Fort Magsaysay. Karamihan sa mga pagpapasabog ay maririnig sa gabi, bandang alas-11, na ikinagugulat at ikinapeperwisyo ng taumbayan, laluna ng natutulog nang mga bata. Bahagi ng pagsasanay ang mga live-fire exercise kung saan gumagamit ng totoong bala at bomba ang mga sundalo. Liban sa idinudulot nitong troma sa mga sibilyan, nagdudulot din ito ng dislokasyon ng ligaw na mga hayop sa katabing kagubatan at nag-iiwan ng nakalalasong materyal na nakapipinsala sa kapaligiran.

Iniulat ng Gabriela na maraming magsasaka sa lugar ang umiiwas lumabas sa kanilang mga komunidad sa takot na mahagip sa mga pagsasanay. Apektado ang kanilang kabuhayan dahil dito. Ito rin ang kinahinatnan ng maliliit na mangingisda na pinagbawalang mangisda sa hindi bababa sa limang bayan ng Zambales para bigyan-daan ang Balikatan. Nasa rurok ng panahon ng pangisda ang pagbabawal. Kinundena ng Pamalakaya ang pahayag ng tagapagsalita ng Balikatan na isang “menor na abala” ang pagbabawal kapalit ng “pambansang seguridad.” Giit ng Pamalakaya, na dapat ang mga tropa ng US ang umalis sa lugar para maging mapayapa ang mga mangingisdang Pilipino.

Tatagal ng 18-araw ang Balikatan. Kalahok dito ang 12,000 tropang Amerikano, 5,400 tropang Pilipino at 111 tropang Australyano. Liban sa live-fire exercise sa Fort Magsaysay, magpapataob rin ang mga kalahok ng isang barko sa karagatan ng Zambales na 185 kilometro mula sa Panatag Shoal, ang tradisyunal na pangisdaang bukas pareho sa mga mangingisdang Chinese at Pilipino. Gagamit ang US ng mga armas tulad ng HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) at mga rocket at bombang pakakawalan ng mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas para gawin ito. “Sasanayin” din ng US ang mga sundalong Pilipino sa paggamit ng Patriot missile, Javelin anti-tank weapon at iba pang armas na ginagamit ngayon sa gerang proxy ng US laban sa Russia sa Ukraine.

Ang Balikatan ay unang isinagawa noong 2002 sa tabing ng “gera kontra-terorismo.”

War games ng US, perwisyo at mapanganib sa mga Pilipino