Pagtabon sa kalapasan taliwala sa kalisud ug kawalay hustisya

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Sukwahi sa kamatuuran ang deklarasyon ni Ursula von der Leyen, presidente sa European Union (EU), nga “maayo na” ang kahimtang sa tawhanong katungod sa Pilipinas ilalum ni Ferdinand Marcos Jr sa pagbisita niya sa nasud niadtong Hulyo.

Malipayong gisugat ni Marcos ang maong pamahayag nga misuporta sa walay-hunong nga pagpahumot ug pagpostura sa iyang rehimen. Ginapagawas niyang maayo ang kahimtang sa nasud bisan og walag too ang pagpamatay ug uban pang abuso sa gahum.

Dismayado ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa maong deklarasyon sa presidente sa EU. Usa kini ka “pagbali sa kamatuuran,” matud ni Ka Louie Jalandoni, Chief International Representative sa NDFP.

Niadtong milabayng tuig lamang, giaprubahan sa European Parliament ang usa ka resolusyon aron iduso ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas nga ihunong ang red-tagging batok sa mga progresibong organisasyon ug indibidwal. Giduso usab niini ang paghimo og imbestigasyon sa mga kaso sa ekstrahudisyal nga pagpamatay ug pagsiguro nga manubag ang mga pulis ug pulitikong mapamatud-an nga adunay kalabutan sa mga krimen nga lapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod ug mga tawhanong katungod.

Dugang niini, ginapahunong usab sa EU ang pulitikanhong pagpamig-ot kang Sen. Leila De Lima nga unum ka tuig nang gipriso sa gama-gamang kaso. Gipanawagan niini ang hinanali nga pagpagpagawas sa senadora ug pagpanubag sa mga nagpaluyo sa iyang arbitraryong detensyon.

Subay sa maong resolusyon, ang mga estadong myembro sa EU gibawalan nga maghatag og mga armas, teknolohiya sa paniktik, ug uban pang armas nga mamahimong gamiton sa estado sa pagpanumpo.

Walay basihan nga kalit giusab ni von der Leyen ang unod sa resolusyon sa EU. Sa nakalap nga taho sa Ang Bayan, dili moubos sa 94,448 ang nahimong biktima sa paglapas sa tawhanong katungod sa unang tuig pa lang sa rehimeng Marcos Jr. Kini gikan sa 954 ka insidente (o kapin duha ka kaso kada adlaw) nga mga paglapas sa tawhanong katungod sa tibuok nasud. Mikabat sa 104 ka indibidwal ang biktima sa pulitikanhong pagpamatay.

“Imbes nga tapuson ang kultura sa red-tagging…gipagrabe pa ni Marcos Jr ang kultura sa impunidad,” matud ni Ka Louie. “Gitudlo niya ang bise presidente ug mga myembro sa gabinete sa mga yaweng pusisyon sa NTF-Elcac. Ginatukmod sa NTF-Elcac ang terorismo sa estado.”

Giawhag usab ni Jalandoni nga palandungon sa EU ang baruganan niini atubangan sa pagpugong ni Marcos sa imbestigasyon sa International Criminal Court sa madugoong “gyera sa droga” sa kanhing rehimeng Duterte, butang nga maghikaw sa gitinguhang hustisya sa liboan niining biktima.

Giila ni von der Leyen nga “maayo na” ang kahimtang sa tawhanong katungod ilalum ni Marcos aron hatagag dalan ang paghan-ok og sobrang igbabaligya ug kapital sa EU sa takuban sa kasabutan sa “gawasnong patigayon.” Sa partikular, ginagamit sa EU ang ginabanderang “green economy” aron maghulog og puhunan sa mga proyektong imprastruktura sa nasud ilalum sa programang “Global Gateway.” Sa maong programa, pagapondohan sa EU ang pagtukod og mga proyektong imprastrukturang digital, pang-enerhiya ug transportasyon.

Sa pagbisita ni von der Leyen, naghatag siya og grant o ayudang nagkantidad og €466 milyon o ₱28.13 bilyon isip pampagana kang Marcos ug sa iyang mga upisyal. Ibubu kini sa mga proyektong imprastruktura sa rehimen alang kuno sa renewable energy, pagpaubos sa paggamit sa mga plastik, ug pagdumala sa basura.

Sukad nga makalingkod si Marcos, mamatikdan ang pagdagsa sa mga langyawng kumpanyang namuhunan sa lain-laing proyektong “renewable energy,” sa mga kumpanyang European.

Niadtong Hunyo, nagpahimangno na ang National Democratic Front-Ilocos batok sa maong mga proyekto nga makadaut sa kinaiyahan ug panginabuhian sa katawhan. Matud sa NDF-Ilocos, kaylap na ang pagpangilog og yuta ug pagpalayas sa mga mag-uuma ug nasudnong minorya sa kalasangan ug umahan nga target tukuran og mga proyektong wind mill, solar power ug uban pang proyekto. Nabalaka usab ang gagmayng mangingisda sa rehiyon nga mawad-an og pangisdaan sa planong pagtukod og proyektong off-shore wind mill sa Ilocos.

Pagtabon sa kalapasan taliwala sa kalisud ug kawalay hustisya